Vad betyder ”risk” för kirurgins biverkningar?

Per-Olof Nyström, verksam som kolorektalkirurg och professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, resonerar här om kirurgiska riskbedömningar, vad som styr dem, och tänkbara strategier för att göra dem bättre.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Molekylära mekanismer och potential för framtida intervention vid hepatobiliopankreatisk cancer

Matthias Löhr, professor i gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska Institutet, men verksam som endoskopisk kirurg vid Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, höll vid Kirurgveckan i Umeå 2008 års Bengt Ihre-föreläsning. Här kommer föreläsningens innehåll I form av en utförlig översiktsartikel om de senaste årens molekylärbiologiska utveckling avseende cancer i lever, gallvägar och pankreas.

Mer info

  • Skribent Matthias Löhr

Mer effektiv och skonsam gallkirurgi med ny operationsmetod

Vid SFÖAKs årsmöte i samband med Kirurgveckan i Umeå presenterade Yücel Cengiz, överläkare på Sundsvalls sjukhus, resultaten från en nyligen avslutad multicenterstudie (Laparoskopisk Cholecystektomi – En randomiserad multicenter studie, av M Möller, A Thorell, Y Cengiz, A Jänes, L Israelsson, G Edlund, J Dalenbäck). Studien avhandlar en ny operationsteknik vid borttagande av gallblåsan. Studien visar på klara fördelar med den nya metoden.

Mer info

  • Skribent Yücel Cengiz

Evidensbaserad gallstenskirurgi

Galloperation är ett av de mest frekventa ingreppen och förtjänar därför att diskuteras, både avseende indikationer och teknik, vilket professor emeritus, Umeå, Erik Nilsson gör, inklusive en beskrivning av minilaparotomin.

Mer info

  • Skribent Erik Nilsson

SVESEK-programmet

Sveriges seniora kirurger, SVESEK, deltog nu i Umeå för tredje gången i Kirurgveckan. Här får Svensk Kirurgis läsare en sammanfattning av detta program signerad fem seniora kirurgprofiler.

Mer info

  • Skribent Bengt Frisk, Göran Ekelund, Lars Olof Hafström, Henning Höjer, Jan Olov Svensson

Nya spännande uppgifter

I slutet av året är det dags att tänka framåt. Mycket kommer att hända och jag är ständigt imponerad av hur många kirurger som är sysselsatta med dessa uppgifter. Jag återkommer till vad som väntar men vill först se tillbaka på månaderna efter Kirurgveckan. Det händer hela tiden saker som påverkar oss i vårt arbete.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

Tema: Distansutbildning och europeisk examination

Distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala har väckt intresse både utanför Uppsala och utanför grenspecialiteten, alltsedan starten 2003. Liknande utbildningar har initierats inom kärlkirurgi i Göteborg och Malmö, liksom inom endokrin- och kolorektalkirurgi i Uppsala. Utbildningen har stöttas ekonomiskt av SKFs ”Särskilda satsningar”. I den första artikeln beskrivs utbildningen, och den efterföljande examinationen, av en av de kursdeltagare som var med vid starten, Joakim Nordanstig från Karlstad. Därefter kompletteras beskrivningen av utbildningen av dess innovatör och studierektor, Martin Björck. Slutligen beskrivs den europeiska examinationen i kärlkirurgi av dess examinationsordförande, David Bergqvist.

Mer info

  • Skribent Joakim Nordanstig, Martin Björck, David Bergqvist

Sydsvenska regiondagen i kolorektalkirurgi – tema morbus Crohn

Pamela Buchwald, verksam som specialistläkare i Helsingborg, refererar här årets sydsvenska regiondag i kolorektalkirurgi, som denna gång var inriktad på diagnostik och behandling av morbus Crohn och dess komplikationer. Mötet hölls i Kristianstad den 17 oktober i år.

Mer info

  • Skribent Pamela Buchwald
Prenumerera på denna RSS-feed