Profylax mot venös tromboembolism (VTE) vid cancerkirurgi

Vid cancerkirurgi är risken att drabbas av venös tromboembolism (VTE) ökad. I denna artikel sammanfattas aktuella kunskapsläget om profylax mot venös tromboembolism vid cancerkirurgi av Zvi G Wirschubski. Materialet är hämtat från 15th International Symposium on Thromboembolism 10–11 oktober 2008 och 33rd ESMO Congress 12–16 september 2008 samt intervju med professor Ajay Kakkar, Fellow of the Royal College of Surgery och Cancer & Thrombosis Programme, London, Storbritannien.

Mer info

  • Skribent Zvi Gregory Wirschubsky

Presentation av ny redaktionsmedlem 2009 – Jon Tsai

Sedan årsskiftet är jag ny medlem av redaktionen för Svensk Kirurgi. Mitt primära fokus är att arbeta med bidrag från Stockholmsområdet och den övre abdominella kirurgin. Som den inbitne Stockholmare jag är tog jag mig inte längre än till grannkommunen Solna för att läsa medicin. Jag minns att några kamrater från ett annat lärosäte påpekade att Karolinska Institutet då faktiskt inte var något universitet. Nu är det i alla fall det.

Mer info

  • Skribent Jon Tsai

Vad varje svensk kirurg bör veta om komplikationer till överviktskirurgi

Överviktskirurgin ökar kraftigt i Sverige. Det gäller både det totala antalet operationer och antalet klinker som bedriver denna verksamhet. Idealiskt vore om alla komplikationer handlades av kirurger med utbildning i överviktskirurgi, men sådan är inte den svenska jourorganisationen. Denna artikel vänder sig därför till alla de kirurger, som i allt större omfattning primärt handlägger komplikationer hos överviktsopererade patienter. Den beskriver de problem som kan uppstå efter överviktskirurgi och ger förslag på lösningar i det akuta skedet.

Mer info

  • Skribent Magnus Sundbom

KIRUB-dagarna 2009

Helsingborgs lasarett, med ett glittrande vackert Öresund, stod som värdar vid årets KIRUB-dagar i mitten av maj. Programmet blev mycket lyckat och var fullspäckat både dag som kväll. ST-läkaren i Falun, Carl-Gustav Arvidson, rekapitulerar här evenemanget vid det vårfagra sundet.

Mer info

  • Skribent Carl-Gustav Arvidson

Minska patientskador – lär av skadeanmälningarna

Ett allt större fokus läggs på patientsäkerhet, med rätta, ute på våra kirurgkliniker. Det finns många sätt att närma sig denna problematik och de olika angreppssätten kompletterar varandra. Jon Ahlberg, tidigare klinikchef på kirurgkliniken S:t Görans sjukhus och numera chefläkare på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), visar här på en väg. Via LÖFs hemsida kan varje klinik se vilka patientskador som ersatts av försäkringsbolaget.

Mer info

  • Skribent Jon Ahlberg

Kirurgveckan kröner en efterlängtad sommar

Det är som vanligt. Ett hektiskt halvår börjar lida mot sitt slut och nu när det aldrig blir riktigt mörkt på nätterna är sommaren påtaglig. För de flesta av oss har de dåliga ekonomiska tiderna inte inneburit mindre arbete utan lika mycket sjukvård ska genomföras men med mindre resurser. Och som vanligt har de flesta kirurgkliniker lyckats genomföra sitt beting. Priset av ständiga effektiviseringar riskerar dock att bli högt. Vårt yrke bygger på kunskap. Kunskap som ständigt måste hållas ajour. För det behövs ett aktivt inlärande där man som kirurg ska värdera ny kunskap på nätet, delta i nationella och internationella möten och hemma på kliniken ska nyvunnen kunskap omsättas i förbättrad vård.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

Varicer – kirurgins gökunge eller kanske snarare dess fula ankunge

En av kirurgins mest frekventa ingrepp handläggs mycket varierande inom olika delar av Sverige. Olle Nelzén, docent i kärlkirugi vid Uppsala Universitet och chef för kärlkirurgiska sektionen vid Skaraborg sjukhus, Skövde, uppdaterar oss här gällande utbildning, utredning och aktuella behandlingsmodaliteter av varicersjukdomen samt ger en bakgrund för vertikal prioritering inom kirurgin.

Mer info

  • Skribent Olle Nelzén

Hur ska patienter med generaliserad kolorektal cancer behandlas?

Om primärtumören eller metastaser skall behandlas först vid generaliserad kolorektal cancer diskuteras för närvarande. Undertecknade föreslår en prospektiv randomiserad nationell studie för att försöka bringa klarhet i denna fråga.

Mer info

  • Skribent Gunnar Arbman, Ulf Gunnarsson, Lars Lundell, Per-Olof Nyström

Handläggning av lokalt avancerad rektalcancer

Genom att patienter med lokalt mycket avancerad rektalcancer utreds korrekt, diskuteras vid multidiciplinära konferenser och genomgår adekvat preoperativ behandling med efterföljande kirurgi förbättras prognosen påtagligt. Något som biträdande överläkare Gabriella Jansson-Palmer, Karolinska universitetssjukhuset, visade i sin avhandling Locally advanced rectal cancer, aspects of management, outcome and quality of life, januari 2009. Handledare var Torbjörn Holm, Anna Martling och Björn Cedermark.

Mer info

  • Skribent Gabriella Jansson-Palmer
Prenumerera på denna RSS-feed