Halmstad surfar vidare mot Kirurgveckan

Kliniken för kirurgi och onkologi vid Länssjukhuset i Halmstad står som värd för kirurgveckan i Tylösand den 17-21 augusti. Överläkare Claes Hjalmarsson, Halmstad, berättar här om värdkliniken på galgberget.

Mer info

  • Skribent Claes Hjalmarsson

Erfarenheter som kirurg i Afghanistan

Docent Per Örtenwall är sektionschef för traumaverksamheten på SU/Sahlgrenska i Göteborg. Under hösten 2008 var han under två perioder i Afghanistan för Försvarsmaktens räkning. Erfarenheter av verksamheten där liksom nya utbildnings- och tjänstgöringsmöjligheter inom Försvaret beskrivs i artikeln.

Mer info

  • Skribent Per Örtenwall

Virginia Apgars briljanta lilla idé för kirurgin

Kan vi lära oss något av pediatriker som predikterar det nyfödda barnets livskraft direkt efter partus. Per-Olof Nyström, professor vid GastroCentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, utvecklar en teori hur vi kirurger skulle kunna utveckla en analog kirurgisk Apgar score. Kanske en Nyström score?

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Nurse Practitioner med kirurgisk inriktning - en väg till ny patientkontinuitet

Skall svenska kirurgkliniker vidareutbilda vissa sjuksköterskor till en kompetensnivå som gör att de kan utföra mer avancerade arbetsuppgifter inom slutenvården på samma sätt som utvecklingen redan skett inom öppenvården? En fråga som verksamhetschef Claes Juhlin, kirurgkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, väcker.

Mer info

  • Skribent Claes Juhlin, Ewa Öhrling, Maria Sandgren

Akutläkare i första ledet

Akutläkarinförandet i Sverige har genomförts med stor divergens och på de flesta håll inte alls. Lunds universitetssjukhus införde akutläkare 2004 och har från i fjol egenhändigt examinerade specialister i akutsjukvård. Överläkare Kjell Ivarsson, tidigare ansvarig sektionschef på akutkliniken i Lund, beskriver här deras framgångsrika införande av akutläkare.

Mer info

  • Skribent Kjell Ivarsson

Behandling av ljumskbråck

För att tillerkännas Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis skall man bli godkänd på det skriftliga kunskapsprovet, uppfylla operativa krav, genomgått vissa kurser samt författa en essä på ett av fyra valfria ämnen. Deborah Saraste, specialistläkare vid gastrocentrum Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, har av utbildningskommittén utsetts som en av de två bästa essäerna och publicerar här förslag till evidensbaserad manual för handläggning av ljumskbråck.

Mer info

  • Skribent Deborah Saraste
Prenumerera på denna RSS-feed