Redaktören har ordet

TACK Halmstad ! Sol, vind och vatten. Förstklassiga föreläsningar och symposier. Har precis petat bort sanden mellan tårna och börjat smälta de vetenskapliga intrycken från ytterligare en mycket lyckad kirurgvecka.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Onkologisk behandling vid kolorektal cancer

I vår serie om onkologisk behandling av tumörer som kirurger handlägger har nu turen kommit till professorn i onkologi Bengt Glimelius, Uppsala, som här beskriver utvecklingen av terapin vid kolorektal cancer.

Mer info

  • Skribent Bengt Glimelius

Nya (och gamla) data kring PPI och blödande magsår

Nyligen fick den första protonpumpshämmaren (PPI) godkänd indikation inom EU för användning vid blödande magsår. En viktig milstolpe, då det tidigare inte funnits någon godkänd farmakologisk standardbehandling för att minska risken för förnyad blödning efter endoskopisk behandling. Dock återstår många centrala frågor kring den potentiellt livshotande komplikationen.

Mer info

  • Skribent Karin Rehn, frilansjournalist

Kirurgjouren utför själv ultraljudsundersökning på patienter som söker för akut buk

Genom att kirurgen själv utför ultraljud på alla patienter som söker för akut buk så ökar träffsäkerheten för preliminära diagnosen och inläggningsfrekvensen minskar. Något som biträdande överläkare Anna Lindelius, Södersjukhuset Stockholm, visar i sin avhandling. Handledare var Johanna Adami, Staffan Törngren och Hans Pettersson.

Mer info

  • Skribent Anna Lindelius

SFÖAK:s Stora Forskarstipendium till Mats Lindblad

Vid en högtidlig ceremoni under Kirurgveckan i Halmstad utdelades SFÖAK:s Stora Forskarpris av SFÖAK:s ordförande Roland Andersson och Johnson&Johnson Nordics representant Henrik Börjesson.

Mer info

  • Skribent Anna Leifler

Inspiration

Det är första dagen tillbaka på jobbet. Efter en snabb rapport är det dags att gå till operation. Vi börjar med att ta time-out och gå igenom checklistan. Efter några minuters opererande är det som vanligt. Den där härliga känslan av att stå i såret.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

Kärlkirurgins remarkabla utveckling i Sverige

Få kirurgiska specialiteter har ändrats så snabbt som kärlkirurgin. Från öppen kirurgi med blod och dramatik till slutet endovaskulärt ingrepp, oftast i lokalbedövning, efter vilket patienten kan gå hem samma dag. Denna transformation har skett under de senaste femton åren. Men hur har vi nått hit? Emeriterade professorerna och docent Bo Eklöf, David Bergqvist och Ingvar Eriksson beskriver här den hissnande historiska resan.

Mer info

  • Skribent Bo Eklof, David Bergqvist, Ingvar Eriksson

Kvalitetsregister för kirurger

Allt fler kvalitetsregister etableras även inom kirurgin. Thomas Troëng, kärlkirurg i Karlskrona, initiativtagare till och mångårig sekreterare i kärlregistret Swedvasc, ger här en kort översikt av företeelsen register.

Mer info

  • Skribent Thomas Troëng

Vägen till laparoskopisk kolorektal kirurgi – erfarenheter från Örebro

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att stimulera utvecklingen av den laparoskopiska kolorektalkirurgin i Sverige. Överläkare Peter Matthiessen, Universitetssjukhuset Örebro, ger här ett exempel på hur en klinik framgångsrikt och metodiskt har introducerat den laparoskopiska tekniken inom den kolorektala sektionen.

Mer info

  • Skribent Peter Matthiessen
Prenumerera på denna RSS-feed