Redaktören tar skäppan från ljuset...

I november stundar Hubertusjakten, firande av Gustav Adolfs dagen och smörjande av kråset på Mårtensaftonen. Allt för att lysa upp denna månad då solen skiner mer på det södra halvklotet än över Norden. I södra Sverige påbörjas krattning av löven samtidigt som kollegorna norrut redan prövat säsongens första blåa skidvalla. I våra operationssalar lyser belysningen stark med hög produktion under en månad utan helgdagar. Varför ligger alla helgdagar på våren?

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Högteknologisk kirurgi – till gagn för patienten?

Gastro- och koloskopi. Laparoskopi. Endovaskulära stentar. Coiling. Robotkirurgi. SILS. NOTES. Är exempel på fyra decenniers högteknologisk utveckling inom kirurgin som har påverkat kirurgernas och patienternas vardag påtagligt. Har vi råd, och i så fall till vad och hur, att fullt ut införa ny kirurgisk teknik? Något som värdkliniken i Halmstad tog upp i sin egen plenarsession vilket här refereras av ST-läkaren Viktor Wanjura, Mora/USÖ.

Mer info

  • Skribent Viktor Wanjura

Årets utbildningsinsats 2009 – Videoarkivet vid kirurgiska kliniken Örebro

Utbildning är en av de centrala grundpelarna som Svensk Kirurgisk Förenings arbete vilar på. Årets Utbildningsklinik har utsetts sammanlagt vid elva tillfällen. I ett försök att förnya stimulansen till goda utbildningsinitiativ infördes istället Årets Utbildningsinsats i år. Den förste pristagaren av denna prestigefyllda utmärkelse blev överläkare Lars-Göran Larsson, Örebro.

Mer info

  • Skribent Lars-Göran Larsson

ST-kurser i kirurgi – vad händer?

Den nya målbeskrivningen ställer nya krav på kursgivare för de obligatoriska ST-kurserna. Antalet kursplatser måste vara nog stort för att möta både ST-läkarnas och SoS krav. Delvis måste ny mark brytas och delföreningarna kommer här att spela en stor roll. Orföranden i utbildningskommittén, Agneta Montgomery, drar här upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. 

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

SPUR-inspektörer utbildade

Nu för fjärde gången är det dags för SPUR-inspektion av landets kirurgkliniker. Kom ihåg SPUR-effekten. Den sätter i både före och efter en inspektion. Allt för våra framtida kirurgkollegors bästa. Peter Elbe, kirurgföreningens SPUR-samordnare, presenterar här planerna för 2010.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Specialiseringstjänstgöring i kirurgi - erfarenheter ur ett amerikanskt perspektiv

Med en läkarexemen från Uppsala följt av kirurgutbildning vid Yale ger Associated Professor Tobias Carling, Yale University School of Medicine, här sin egenupplevda bild av ST-utbildningen i USA som komplement till vår tids TV – serie Grey´s Anatomy. Efter fem mycket intensiva och uppoffrande utbildningsår kan man nå bakjourskompetens i USA. Vad kan vi i Sverige lära oss av det stora landet i väster?

Mer info

  • Skribent Tobias Carling

Inbjuden kommentar till bakjoursfallet

Ingemar Näslund, överläkare i Örebro, har genom åren visat ett stort intresse för obesitaskirurgin och lade ned ett stort arbete på det nationella inriktningsprogram för obesitas som togs fram för ett år sedan. Han lämnar här kommentarer till vårt bakjoursfall från nummer 4/2009.

Mer info

  • Skribent Ingmar Näslund

Framtidens kirurger – rondkompetenta bråckspecialister?

Inom ramen för en ledarskapskurs i regi av Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, har fyra ST-läkare med handledare från olika sjukhus, granskat den nya målbeskrivningen för ST-läkare i kirurgi som antogs 1 september 2008. Den nya målbeskrivningen har tagits fram på uppdrag av Socialstyrelsen och utarbetats av Svensk Kirurgisk Förening.

Mer info

  • Skribent Bergthor Björnsson, Ingvar Halldestam, Anna Leifler, Rikard Henricsson, Åsa Lindén, Hans-Ivar Påhlsson, Leonard Clay
Prenumerera på denna RSS-feed