Redaktören summerar året

Det tionde året in på vårt tredje årtusende börjar lida mot sitt slut. Vårt olfaktoriska organ nås av pepparkaks- och lackdoft. Något som hos de flesta av oss ger positiva minnen. Tissel och tassel hörs i var vrå. Hämta lite glögg och en lussekatt. Sätt dig bekvämt tillrätta med årets sista Svensk Kirurgi. 

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Svensk Kirurgi har återigen det stora nöjet att presentera en utmärkt essä kring ett sjukdomstillstånd som kräver ett snabbt och prompt kirurgiskt omhändertagande. Marcus Holmberg har sammanfattat aktuell kunskap inom området som en del i erhållandet av Svensk Kirurgisk Förenings specialistexamensbevis 2009.

Mer info

  • Skribent Marcus Holmberg

Livshotande tarmsvikt – hur räddar vi patienten?

Under rubriken ”Salvaging the septic abdominal catastrophe” gav professor Gordon Carlson, Manchester, årets British Journal of Surgery-föreläsning vid kirurgveckan i Halmstad. Ett medicinskt tillstånd som ökar bland annat på grund av tilltagande antal gastric by-pass operationer för obesitas. Hans mångåriga erfarenheter från ett specialcenter för tarmsvikt refereras här av överläkare Mats Hedberg, Mora.

Mer info

  • Skribent Mats Hedberg

Nytt bakjoursfall: Hiatusbråck på CT och höga buksmärtor

Sedan protonpumpshämmarnas intåg har antalet patienter som opereras med fundoplicatio för refluxbesvär minskat påtagligt. Många patienter är dock tidigare fundoplikerade och här presenterar kirurgföreningens studierektor Karsten Offenbartl ett autentiskt fall med akuta höga buksmärtor hos en patient som genomgått refluxkirurgi ett kvarts sekel tidigare.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Inbjuden kommentar till bakjoursfallet

Överläkare Agneta Montgomery, Malmö, har bland mycket även engagerat sig i bukväggens kirurgi. Här lämnar hon kommentarer och lite olika alternativ hur handläggningen av detta fall med perforerad tarm i ett rerecidiv av ljumskbråck kan skötas.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Använd kompetensportföljen!

Svensk Kirurgisk Förening utses ofta som en pilotförening för att testa nyheter inom läkarsverige. Ett exempel på detta var när SPURinspektionerna infördes. Vi hoppas att orsaken är att vi kirurger är framåtsträvande och benägna till utveckling. Nu skall Läkarförbundet och Läkaresällskapet prova en ny webbaserad kompetensportfölj som här presenteras av Peter Elbe, utbildningskommittén./p>

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Halsskador – Bandit and Tiger Country!

I en samarrangerad föreläsning mellan trauma- och kärlsektionerna under Kirurgveckan gav professor Elias Degiannis, Johannesburg, en personligt färgad genomgång av hur halstrauma handlägges. Överläkare Birger Pålsson, Helsingborg, refererar här de sydafrikanska erfarenheterna.

Mer info

  • Skribent Birger Pålsson, Helsingborg

Rädda liv och minimera skador – ta en timeout!

Miljontals patienter skadas allvarligt årligen av våra skalpeller globalt sett. WHO’s checklista för säker kirurgi är ett försök att minska detta. Ett välbesökt symposium på Kirurgveckan beskrev vinsterna och nyttan med timeout. Majoriteten av svenska operationsavdelningar har nu infört det men inte alla. Används det på rätt sätt och kan vi vidareutveckla konceptet? Jon Ahlberg, tidigare klinikchef på kirurgen St:Göran och numera aktiv med patientsäkerhet på LÖF, ger oss en nulägesrapport hur utvecklingen går.

Mer info

  • Skribent Jon Ahlberg

Svensk Kirurgisk Förening skapar möjligheter

Jag brukar skriva om aktuella och för oss kirurger relevanta utredningar om sjukvården, vikten av att hitta yngre ledare inom svensk kirurgi, att vi aktivt måste beakta jämställdhetsperspektivet i olika situationer och jag kommer ofta in på vilket bra yrke det är att vara kirurg.            

Mer info

  • Skribent Peter Naredi
Prenumerera på denna RSS-feed