Redaktören ser ljust på framtiden

Nu kommer ljuset! Midvinterns gnistrande snö och kyla minns vi med välbehag, men vi har precis lagt den tredjedel av året som är mörkast bakom oss. Vi ser nu en ljusnande vår framför oss. Tänk er den kommande marssolen med takdropp, snödroppar, skoterfärder i norr och de första krokusarna i söder. Ljus ljuva ljus. Välkommen åter.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Varför fungerar inte mina koder för appendicit i år? Kirurgiska diagnoser, koder och regelverk.

Överläkare dr Gunnar Henriksson, Skövde, kör en bil med nummerskylten DRG. Det speglar ett stort intresse och engagemang i klassifikationsfrågor för diagnoser och operationer. Som föredragande läkare i SoS för dessa frågor och medlem i WHO´s Morbidity reference group inviterar dr G Henriksson svenska kirurger att delta i utarbetandet av den kommande ICD-11 klassifikationen genom att lämna ändringsförslag.            

Mer info

  • Skribent Gunnar Henriksson

Rapport från Västsvenska Kirurgmötet

Regionala möten fyller ofta en viktig funktion både professionellt och socialt för att underlätta samarbetet mellan en regions olika kirurgkliniker till vardags. Det gäller både omhändertagande av patienter som remitteras mellan sjukhusen och den gemensamma utbildningen av AT- och ST-läkare. Västsveriges kirurger har en lång tradition att träffas årligen just i detta syfte.

Mer info

  • Skribent Jeanette Liljestrand Sigvardsson

Jag fick en liten medalj

Bekräftelse och erkännande är interpersonell kommunikation som kan göra underverk i stort som smått. Nobelpriset är ett sätt, men spelar i sin egen division. Kom ihåg att harangera de mindre, men ack så uppskattade, insatser som medarbetare gör till vardags. Överläkare Åke Andrén-Sandberg, Stockholm, ger här en betraktelse över att bli sedd.

Mer info

  • Skribent Åke Andrén-Sandberg

Övre gastrointestinal blödning

Utbildningskommittén har valt ut ytterligare en bra och överskådlig essä som lämnats in för erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings specialistkompetensbevis. Olle Sjöström, Östersund, sammanfattar det aktuella evidensläget på handläggningen av det livshotande tillståndet med blödning i övre magtarmkanalen.

Mer info

  • Skribent Olle Sjöström

Ventrikelcancer – kontroverser kring kirurgi och neoadjuvant behandling

Behandlingen av ventrikelcancer har inte inneburit de stora framsteg som man hoppats på de senaste decennierna. Ett flertal studier har gjorts och resultaten har ibland varit svårtolkade och motsägelsefulla. På kirurgveckan i Halmstad tog Bruno Walther upp de kirurgiska och Pehr Lind de onkologiska kontroverser som finns. Symposiet refereras här av Falunkirurgerna Lars Österlund och Marcel Sadeghi.

Mer info

  • Skribent Lars Österlund, Marcel Sadeghi

Obesitaskirurgi – egentligen endokrin kirurgi

Professor JW Greve, Holland, talade vid SFÖAK:s högtidsföreläsning på Kirurgveckan i Halmstad 2009 om obesitaskirurgi och dess positiva följdeffekter. Endokrinföreningens ordförande Claes Juhlin framförde i Svensk Kirurgi nr 2/2009 att det kanske var dags att byta partner och lämna äktenskapet med bröstkirurgin. Han framför förslaget att öka samarbetet med övre gastrokirurgin istället med tanke på endokrinologernas bukkirurgi riktad mot pancreas och binjurar. I detta referat av Anna Leifler, Stockholm, kanske Claes Juhlin får vatten på sin kvarn från annat håll.            

Mer info

  • Skribent Anna Leifler

Nytt bakjoursfall: Pseudomemranös kolit och buksmärtor

Var fjärde patient i slutenvård behandlas med antibiotika. I de allra flesta fall helt adekvat och hos många med en livräddande verkan. Inget gott som dock har något ont med sig. Antibiotika kan leda till en rad komplikationer. Läs och fundera hur du som bakjour skulle handlägga nedanstående patientfall med tre veckors diarré efter längre antibiotikabehandling.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Nya KIRUB – en utmaning med spännande möjligheter

Kirurgföreningens yngre medlemmar i KIRUB visar härlig entusiasm och spänner bågen hårt för framtida nationella och internationella utbildningsinsatser. Här presenterar den nya styrelsen sitt arbete för en kommande generation kirurger. 

Mer info

  • Skribent Ninos Oussi, Peter Elbe, Olov Norlén, Mats Ahlberg, Ursula Aho, Richard Fristedt, M Ingvarsson, F Jonsson, P Benjaminsson, M Hartwig, S Wangefjord
Prenumerera på denna RSS-feed