Vem ska bli chef efter dig?

Svensk Kirurgisk Förening har ett stort stöd från SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, och chefsföreningen inom Läkarförbundet i ambitionen att värna om kirurgen som verksamhetschef på kirurgiska kliniker. SYLFs ledning presenterar här sin syn på ett projekt för generationsväxling i sjukvårdens ledarskap.

Mer info

  • Skribent Lena Ekelius, Johan Zelano

Orsaken till de postoperativa komplikationerna mejslas fram

Kan vi inom kirurgin genom målstyrning av vissa mätbara variabler under operationsdygnet arbeta mot en nolltolerans av per- och postoperativa komplikationer? Professor Per-Olof Nyström, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm, lyfter här fram några av de redskap vi redan har för att minimera komplikationsfrekvensen. Frågan är varför de inte används fullt ut.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Kan antibakteriella suturer minska antalet kirurgiska sårinfektioner?

Postoperativa sårinfektioner är dessvärre ett avsevärt problem hos de cirka 4500 patienter som varje år genomgår krans- kärlskirurgi i Sverige. Vid operationen används ofta vena safena från insidan av benet som graftmaterial. En av kirurgerna öppnar huden vid mediala malleolen och snittet följer sedan vena safena upp längs insidan av benet, ibland ända upp på låret.

Mer info

  • Skribent Johan Thalén, Johnson&Johnson

Morbiditet och mortalitet efter obesitaskirurgi i Sverige

Obesitas sprider sig som en löpeld över hela världen och snart är var tionde världsmedborgare drabbade av den nya farsoten. Richard Marsk, Stockholm, har disputerat på ett av den nuvarande kirurgins mest heta utvecklingsområden, operation för övervikt. Handledare var Erik Näslund, Finn Rasmussen och Jacob Freedman. Opponent Ingmar Näslund. Avhandlingen sammanfattas här med svar på vem, hur och varför skall man operera.

Mer info

  • Skribent Richard Marsk

Nytt bakjoursfall: Akut tarmischemi

Som bakjour får vi oftast rent medicinska frågor av primärjouren. Inte allt för sällan ställs man dock som bakjour också inför mer etiska frågeställningar. Hur skulle du handlägga nedanstående fall med en 83-årig kvinna?

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Nationell kurs i bråckkirurgi för ST-läkare

Utbildningsansvarig i SIKT, Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknik, Dan Sevonius vid kirurgiska kliniken i Lund rapporterar här om den första nationella kursen i bråckkirurgi för ST-läkare som hölls i Lund 4-5 november 2009. Dessutom presenteras tankarna kring att docka denna kurs med vissa av BKT-utbildningarna.

Mer info

  • Skribent Dan Sevonius

Inbjuden kommentar till bakjoursfallet

Professor Per-Olof Nyström, Kolorektal kirurgi, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, har ett särskilt intresse för pseudomembranös kolit och ger oss här bakgrund och aktuell kunskap inom området Clostridium difficile kolit.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström
Prenumerera på denna RSS-feed