Rätta till solhatten och sätt på solglasögonen

Vilka midsommarblomster blir det under huvudkudden i år? Prästkrage, blåklocka eller guckusko. Att få drömma om sin nästa under den ljusa sommarnattens sömn tillhör framtida förväntan och hopp. Utan drömmen förlorar vi kanske visionen, och kan vi inte visualisera en förhoppning om utveckling och förbättring så stannar allt upp.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Rapport från ledarskapsdebatten; KIRUB-dagarna 2010

Bland framtidens kirurger hittar vi också framtidens kirurgchefer. På KIRUB-dagarna i Eskilstuna diskuterades ledarskapet utifrån många aspekter. Referat från debatten lämnas här och mynnar ut i att de unga skall våga ta på sig ledarskapet.

Mer info

  • Skribent Marie Engman, Katarina Hellberg

Nytt bakjoursfall: Mucocele appendices

Överraskningsfynd vid kirurgi är av och till bakjourens verklighet. Som ”sista utpost” skall då ett klokt beslut tas. Nedan har du som dagbakjour en patient som kommit under kniven och du får peroperativt ett snabbsvar från patologen som du skall hantera. Vad gör du?

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Lösning på bakjoursfallet: Mucocele appendices

Ring en vän; Vad gör man när man inte kan svaret själv? Jo, som i ”Vem vill bli miljonär” så ringer man en vän. Växeln vid ett av landets universitetssjukhus ringdes upp och en kollega med ett känt intresse för denna sjukdomsproblematik gick turligt nog att få tag i.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Lokal Bakjoursskola i Östergötland

Komplexiteten i att 20 procent av året är kontorstid, då vi skall bedriva högspecialiserad sektionerad kirurgi, och de resterande 80 procenten är jourtid då vi skall erbjuda en breddkompetens på hög nivå är inte lättlöst. Svensk Kirurgisk Förening har sedan ett antal år arbetat med bakjoursfrågan nationellt och gläds åt att se ett bra lokalt initiativ i Östergötland vilket kan fungera som en förebild.

Mer info

  • Skribent Anders Winbladh, Claes Juhlin

Live webcast – ett pilotprojekt i tiden

Även utbildningskommittén, genom Peter Elbe, ger oss här sin bild på hur modern kunskapsöverföring kan gå till och vilka fördelar som finns med detta. Tid, rum och plats spelar en allt mer underordnad roll genom de nya teknikerna.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

KIRUB-dagarna, Eskilstuna, 5–7 maj 2010; ”Tusen och en app”

Åttonde gången gilt: Årets begivelse för ST-läkare inom kirurgi gick som vanligt av stapeln under en av de första veckorna i maj 2010. De åttonde KIRUB-dagarna i ordningen var i år förlagd till Eskilstuna, ”staden mellan sjöarna” eller den ”stolta Fristaden” som stadens officiella slogan numera lyder.

Mer info

  • Skribent Fredrik Tempé

Inbjuden kommentar till bakjoursfallet

Uppsala Akademiska sjukhus är det enda centra i Sverige som byggt upp en kompetens och erfarenhet gällande kombinationsbehandling med både extensiv kirurgi och peroperativ hyperterm intraabdominell cytostatika av Pseudomyxoma peritonei. Adjungerade professor Wilhelm Graf, Uppsala, kommenterar det aktuella patientfallet utifrån lärdomsstadens erfarenheter.

Mer info

  • Skribent Wilhelm Graf
Prenumerera på denna RSS-feed