Harangera mera!

Hummertinorna skall nu ses över för att snart tas i bruk. Älgstudsarna går redan varma i norra Sverige och i den södra halvan dras loppet klart för stundande jaktäventyr på skogens konung. Svampkorgen är fylld och naturen visar sig i sin vackraste färgskrud nu när vi möter den härliga delen av hösten.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Venös obstruktion och stas sekundär till mesenteriell torsion

Svårigheten att tidigt diagnostisera mesenteriell kärlkatastrof är allmänt känd då symtomen kan vara diffusa och laboratorieprover endast subtilt förändrade. Kollegor från kirurgkliniken vid Örebro Universitetssjukhus presenterar här ett ovanligt kliniskt fall med torsion av mesenterialroten.

Mer info

  • Skribent Tal Hörer, Per Skoog, Göran Liljegren

Stromat som källa till nya tumörmarkörer vid cancer

Årets mottagare av Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris på 200 000 kr är Malin Sund, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Aktuell och framtida forskning inom forskargruppen presenteras från björkarnas stad.

Mer info

  • Skribent Malin Sund

Kirurgin åter på Riksstämman i år

Programkommittén inom Svensk Kirurgisk Förening är engagerade i två stora evenemang varje år. Kirurgveckan och Riksstämman. Kirurgföreningen har under några år haft en lägre profil på Riksstämman men satsar stort i år och vill här presentera ett fullödigt program som är planerat tillsammans med andra specialitetsföreningar för att skapa medicinsk bredd.

Mer info

  • Skribent Axel Ros

Obesitaskirurgi i USA

Var fjärde amerikan har idag diagnosen obesitas. Om man skall utveckla sin kompetens för obesitaskirurgi inom ett postgraduate program så finns det väl knappast ett bättre land att åka till. Evangelos Chandanos, Karolinska sjukhuset, beskriver här sina erfarenheter som fellow under ett år i Scottsdale, Arizona.

Mer info

  • Skribent Evangelos Chandanos

Metod för medicinsk subspecialisering

ST-utbildningen inom kirurgi har länge varit väl strukturerad och formaliserad via Socialstyrelsen. Den fortsatta subspecialiseringen har däremot skett enligt en rad olika metoder såsom ”väl beprövad erfarenhet”, ad hoc eller genom regionala strukturerade program. Sektionen för nedre abdominell kirurgi, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset presenterar här ett förslag på hur ett ordnat utbildningsprogram för blivande subspecialister kan utformas.

Mer info

  • Skribent Martin Jansson, Leif Törkvist, Ulf Gunnarsson, Ursula Dahlstrand, Karin Strigård

Kommentar till bakjoursfallet 2/2010: Akut tarmischemi

Kärlkirurg Stefan Acosta, Malmö, forskar i ämnet ocklusion av arteria mesenterika superior och lämnar här en inbjuden kommentar till patientfallet som vi presenterade i nr 2/2010. Lösningen på bakjoursfallet beskrevs i förra numret. Patienten med akut tarmischemi opererades två gånger och fick 70 cm kvar av tunntarmen. Överlevde och fick intravenös näring samt näringsdryck i hemmet.

Mer info

  • Skribent Stefan Acosta

Framtidens bakjour – inte närmast Gud

Karsten Offenbartl, Eksjö, avslutar nu sitt formella uppdrag som studierektor på deltid för Svensk Kirurgisk Förening. Arbetet har varit omfattande och krönts med stor framgång. Här sammanfattas bakgrunden till uppdraget och ges reflektioner om bakjoursutbildning för kirurger med en tillbakablick och ett försök till att skåda framåt.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl
Prenumerera på denna RSS-feed