Njutningsmedel och kirurgi

Under Kirurgveckan hölls ett samverkansmöte mellan Perioperativa gruppen, SFÖAK och Kolorektal som handlade om hur rökning, obesitas respektive alkohol påverkar utfallet vid kirurgi och vad man kan göra för att minska riskerna.

Mer info

  • Skribent Mats Hedberg

Handläggning av benigna anastomosstrikturer efter esofaguskirurgi

Benigna anastomosstrikturer efter esofagusresektion är en vanlig men ej särskilt allvarlig komplikation. Det skapar både sväljningssvårigheter och en del ångest och oro för våra patienter. Detta föranledde ett föredrag och diskussion om dess handläggning på förra årets möte inom gruppen Nätverk esofagus. Då ämnet har en fortsatt hög aktualitet ges här en skriftlig sammanfattning från föredraget och hur man med enkla metoder kan reducera dess frekvens.

Mer info

  • Skribent Dan Falkenback

ST-läkarnas mötesforum

Kongressen Framtidens specialistläkare är den största nationella läkarkongressen med fokus på ST-läkare. För årets 1300 deltagare var ledarskap, kommunikation och vetenskap i fokus på workshops, kurser, speakers corner och utställningar under tre intensiva dagar i Malmö.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Nytt bakjoursfall: Emfysem efter kolecystektomi och ERCP

I Sverige utförs cirka 12 000 galloperationer årligen och enligt Gallriks får mellan fem och tio procent av de opererade någon form av komplikation. Det innebär att bakjourer har stor sannolikhet att behöva handlägga olika typer av gallvägskomplikationer.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Mjuka frågor behövs i en hård verklighet!

Våren 2009 startade Svensk Kirurgisk Förenings utvecklingsgrupp för framtidens Bakjoursskola. Yngre adepter och erfarna mentorer har träffats ett flertal gånger det gångna året och arbetat fram förslag på framtidens bakjoursutbildning. Som en del i det arbetet har en pilotkurs i funktionellt ledarskap, stresshantering och kommunikation genomförts i bakjourskolans regi.

Mer info

  • Skribent Helena Taflin, Peter Elbe

Bakjoursskola – ett nationellt och regionalt ansvar

Vid en plenarsession på Kirurgveckan i Göteborg diskuterades bakjoursutbildningen under rubriken Bakjour – från ord till handling. Deltog gjorde Marianne Hall-Angerås och Karsten Offenbartl, båda SKFs utbildningskommitté, Axel Ros, verksamhetschef Jönköping, Anders Winbladh, specialistläkare Linköping och Jon Ahlberg, LÖF.

Mer info

  • Skribent Anna Leifler

SVESEK etablerad på Kirurgveckan

SVESEK, som är ett avgiftsfritt sällskap med 108 medlemmar öppet för pensionärer i Svensk Kirurgisk Förening, arrangerade under Kirurgveckan i Göteborg ett eget program för femte året i rad. Symposiet hade rubriken ”Igår, idag och i morgon”, och innehöll tre intressanta föredrag.

Mer info

  • Skribent Bengt Frisk, Göran Ekelund

Basal palliativ vård för kirurgen

Med artikeln Bota – Lindra – Trösta i förra numret inledde vi vår miniserie i ämnet palliation av kirurgiska patienter. Vi fortsätter här med många goda, praktiska och handfasta råd hur vi skall kunna erbjuda våra patienter i livets slutskede en värdig död.

Mer info

  • Skribent Susanne Plate, Bertil Axelsson
Prenumerera på denna RSS-feed