ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – framtidens perioperativa sjukvård

ERASPatienter och kirurger önskar naturligtvis att risken för postoperativa komplikationer är så låg som möjligt vid all form av kirurgi. Sjukvårdens huvudmän och finansiärerna, skattebetalarna, vill ha en sjukvård med hög standard till en så låg kostnad som möjligt. Perioperativ vård med accelererat vårdförlopp är ett sätt för att försöka uppnå alla dessa mål. Överläkare Ulf Gustafsson, Ersta sjukhus, vill här stimulera fler kliniker till att verkligen fullt ut införa konceptet.

Svensk Kirurgi numera indexerad

Nu torde fjärde ljuset brinna och det lackar snabbt mot en fröjdefull jul. De som är lediga under helgerna får njuta av glögg och grisfötter vid jultaffeln samt ostron och champagne till det nya året.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Intermediärvårdsavdelningar växer fram

Med en ökad subspecialisering och centralisering av mer avancerade kirurgiska ingrepp så ökar behoven av medicinskt avancerade vårdplatser på sjukhus med redan hög belastning på intensivvårdsavdelningar. Intermediärvårdsavdelningen (IMA) på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, fyllde i september fem år och med anledning av detta beskrivs här verksamheten av forskningssjuksköterska Tina Martinell.

Mer info

  • Skribent Tina Martinell

Hur skall Sverige förhålla sig till screening för kolorektalcancer?

Sverige screenar för en rad sjukdomstillstånd såsom exempelvis bröstcancer, livmodershalscancer och aortaaneurysm. Vid en nationell konferens arrangerad av Onkologiskt Centrum i Stockholm/ Gotland diskuterades införande av screening för kolorektal cancer där kostnaden för vunnet levnadsår står sig väl jämfört med flera andra diagnosgrupper.

Mer info

  • Skribent Anna Martling

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – framtidens perioperativa sjukvård

ERASPatienter och kirurger önskar naturligtvis att risken för postoperativa komplikationer är så låg som möjligt vid all form av kirurgi. Sjukvårdens huvudmän och finansiärerna, skattebetalarna, vill ha en sjukvård med hög standard till en så låg kostnad som möjligt. Perioperativ vård med accelererat vårdförlopp är ett sätt för att försöka uppnå alla dessa mål. Överläkare Ulf Gustafsson, Ersta sjukhus, vill här stimulera fler kliniker till att verkligen fullt ut införa konceptet.

Mer info

  • Skribent Ulf Gustafsson

Bukadherenser - ett stort kliniskt problem

I samband med kirurgveckan i Göteborg mottog Bobby Tingstedt det prestigefyllda Ihre-stipendiet för sitt forskningsarbete gällande uppkomst, prevention och sjukvårdsekonomiska aspekter av bukadherenser. Stipendiaten presenterar här forskningsgruppens viktiga grundforskning med spännande klinisk applikation.

Mer info

  • Skribent Bobby Tingstedt

Inbjuden kommentar till bakjoursfallet 5/2010

Urban Arnelo, ansvarig för endoskopisk kirurgi vid Övre Abdominell Kirurgi, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, har ett stort intresse av endoskopi och ERCP. Han lämnar här en inbjuden kommentar till de komplikationer som uppstod i samband med en galloperation och ERCP som presenterades i det senaste bakjoursfallet.

Mer info

  • Skribent Urban Arnelo

Akut buk med stigande infektionsprover

Den vanligaste diagnosen på en kirurgisk akutvårdsavdelning är Buksmärtor UNS, med diagnoskoden R 10.4. Som bakjour försöker vi dagligen vaska fram de patienter med oklara buksmärtor som behöver opereras akut eller genomgå fortsatt utredning. Kliniska fynden utgör grunden för dessa beslut men vi får också mycket hjälp av röntgen, endoskopi och laboratorieprover.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl
Prenumerera på denna RSS-feed