Framtidens kirurg

Talgoxen, Parus major, hörs nu allt oftare under de härligt soliga vinterdagar där takdropp och långa istappar syns i snöiga delar av landet och snödropparna vittnar om den annalkande våren i södra Sverige. Sportlovsfirande kirurger har genom detta nummer av Svensk Kirurgi en bra anledning att kort dra sig tillbaka mellan skidpass och gulaschsoppan för att få en lässtund med aktualiteter inom den kirurgiska sfären.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Barngallan

Kirurgveckan innehåller allt fler samverkansymposier och här presenteras ett symposium på temat barngallan där SIKT, SFÖAK och Barnkirurgerna samverkade. Vem som skall operera barn med gallbesvär diskuterades. ST-läkare Kerstin Ryan, Mora, refererar.

Mer info

  • Skribent Kerstin Ryan

Öppen buk och undertrycksbehandling

Detta samverkansmöte mellan SIKT, kärl, kolorektal, trauma och plastik modererades av Martin Björck, Uppsala, och Ulf Pettersson, Malmö. Båda med mångårigt intresse för öppen bukproblematik. Sessionen utgjorde en fallbaserad, såväl klinisk som vetenskaplig, uppdatering av problemen kring öppen buk.

Mer info

  • Skribent Mats Hedberg

Metastaserande malignt melanom

I ett utmärkt stort auditorium på mässan i Göteborg samlade symposiet 200 åhörare kring ämnet metastaserande malignt melanom. Moderator var Christian Ingvar, Lund, som här refererar tillsammans med övriga symposiedeltagare, Jan Matsson, Göteborg, Peter Naredi, Umeå, Roger Olofsson, Göteborg samt Lotta Lundgren, Lund/Malmö.

Mer info

  • Skribent Christian Ingvar

Införande av akutläkare kan göra skillnad

Ordföranden i SWESEM, Svensk Förening för Akutsjukvård, Lisa Kurland i Stockholm intervjuas och presenterar sina synpunkter på de vinster som finns med akutläkare samt vill öppna för ett samarbete för att påverka Socialstyrelsen inför den nya specialitetsindelningen i Sverige.

Mer info

  • Skribent Lisa Kurland

Akutsjukvård en egen basspecialitet?

USA och Brittiska öarna har välfungerande akutläkarsystem sedan decennier. Specialiteten tillhör en av de mest populära att söka sig till i dessa länder. Kraftfulla ansatser har gjorts de senaste tio åren för att införa denna akutorganisation även i Sverige. SWESEM, genom dess sekreterare Katrin Hruska, ger här en nulägesbeskrivning av akutläkarfrågan samt söker ett stöd från SKF i införandet av akutsjukvård som en ny basspecialitet.

Mer info

  • Skribent Katrin Hruska

Onkologisk tilläggsbehandling vid kurativ behandling av ventrikelcancer

Incidensen av ventrikelcancer har stadigt minskat i västvärlden1, men sett ur ett globalt perspektiv är detta fortfarande en av de ledande orsakerna till cancerdöd2. Lymfkörtelutrymning och cytostatika vid ventrikelcancer har studerats mycket genom åren. Kollegor från Karolinska sjukhuset Huddinge och Eskilstuna sammanfattar här större internationella studier gällande kemoterapi vid kurativt syftande behandling.

Mer info

  • Skribent Jon Tsai, Magnus Nilsson, Pehr Lind

Hälsorelaterad livskvalitet efter esofaguscancer kan prediktera överlevnad

En avhandling från Övre gastrointestinal forskning, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, visar att hälsorelaterad livskvalitet påverkas långsiktigt av esofaguscancerkirurgi samt predikterar överlevnad. Therese Djärv, ST-läkare vid Akutkliniken Karolinska Sjukhuset, disputerade i oktober 2010. Handledare var Pernilla Lagergren, Jesper Lagergren och Jane M Blazeby. Fakultetsopponent var Bruno Walther.

Mer info

  • Skribent Therese Djärv

Esofaguscancer – etiologi och kirurgi

Martin Rutegård, AT-läkare vid Örnsköldsviks sjukhus, har försvarat sin avhandling i juni 2010. Forskningen gällande esofaguscancerns etiologi, riskfaktorer, kirurgens operationsfrekvens visavi komplikationer och har bedrivits på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Handledare var Pernilla Lagergren, Jesper Lagergren och Mats Lindblad. Fakultetsopponent var Bengt Glimelius, Uppsala Universitet.

Mer info

  • Skribent Martin Rutegård

Vetenskapliga studier är viktiga i utbildningen till kirurg

Nu är det också dags att börja tänka på årets Kirurgvecka i Visby. Resultatet av årets utvärdering är en delvis förändrad Kirurgvecka. Det är nu som ni ska skriva ihop era vetenskapliga resultat och skicka in abstrakt till Kirurgveckan.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi
Prenumerera på denna RSS-feed