Redaktören har ordet...

Färgsprakande tulpanbukett Påskens ägg, kycklingar, kärringar, sillar, laxar, liljor och lamm står som spön i backen nu när fastan är över och en ovanligt sen påsk kan firas. Ljuset och värmen har börjat återvända till själen och örtsängarna.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Bröstcancer och kolorektalcancer – lika men ändå så olika

Under Kirurgveckan i Göteborg hölls ett symposium som skulle belysa likheter och olikheter mellan kolorektal- och bröstcancer. Inbjudna talare var onkologerna Sven Törnberg, Stockholm, Mef Nilbert, Lund och Per Carlsson, Göteborg. Kolorektalkirugerna representerades av Gudrun Lindmark och bröstkirurgerna av Göran Liljegren, som här refererar.

Mer info

  • Skribent Göran Liljegren

Gastrointestinal fysiologi och resultat efter överviktskirurgi

I november 2010 försvarade Jakob Hedberg sin avhandling Gastrointestinal physiology and results following bariatric surgery i Uppsala. Handledare var Magnus Sundbom och opponent professor Erik Näslund från Karolinska Institutet. Avhandlingen belyser bland annat problematiken med stomala sår efter gastric bypass och utvärderar duodenal switch som alternativ till gastric bypass för behandling av patienter med mycket kraftig övervikt.

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Inbjuden kommentar till bakjoursfallet

Överläkare Roland Andersson, Jönköping, har ett stort intresse i handläggningen av appendicitdiagnosen. Han ansvarar bland annat för en pågående studie, STRAPPSCORE, som evaluerar olika parametrar för diagnossättning vid misstänkt appendicit.

Mer info

  • Skribent Roland Andersson

Lust att leda

Svensk Kirurgisk Förening tog under Ledarskapets År initiativet till att starta upp en ledarskapskurs riktad mot yngre kirurger. Ett mycket professionellt program har arbetats fram i samverkan med Handelshögskolan. Den första kullen om 20 adepter har nu avslutat en kurs som de kommer att minnas under hela sin karriär.

Mer info

  • Skribent Marcus Langenskiöld, Malin Sund, Linda Lundgren, Henrik Thorlacius

Släck ej den eld som brinner

Efter flera års lyckade satsningar inom svensk kirurgi är det lätt att slå sig för bröstet. Alla som är involverade för att ST-läkare ska skaffa sig en bra utbildning, för att försäkra sjukvården om hög kompetens hos våra bakjourer, i Kirurgveckans vetenskapliga och fortbildande aktiviteter, i ledarskapsutbildningen m.m. ska ha ett stort tack.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

Postoperativ vårdtid hellre än postoperativa komplikationer

Professor Per-Olof Nyström, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, vill ändra synsättet på kvalitetsmåtten efter kirurgi. Komplikationsfrekvenser i kvalitetsregistren blir mer deskriptiva och mätande av vårdtid bör istället vara det som beskriver den kirurgiska effektiviteten.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström, Stockholm

Kirurg ser ljust på framtiden

Specialistläkare, Helena Taflin, som är studierektor för kirurgin på Sahlgrenska sjukhuset gör en helt personlig spaning på den framtida, nätuppkopplade, drivande, multietniske, högpresterande och reflekterande framtida kirurgen som önskar allt här och nu.

Mer info

  • Skribent Helena Taflin, Göteborg

GallRiks

Sverige är ett av få länder som har hög täckningsgrad på majoriteten av alla kvalitetsregister och dessa utgör därmed en guldgruva för kvalitetsuppföljning och forskning på väl sammanhållna patientpopulationer, förutsatt att valideringen är hög. Turen har nu kommit till Gallriks i vår serie av kirurgiska kvalitetsregister.

Mer info

  • Skribent Bengt Hallerbäck,Trollhättan, Lars Enochsson, Stockholm, Gunnar Persson, Jönköping
Prenumerera på denna RSS-feed