Tag ut kursen för kommande mål

Solglittrande fjärdar, backar fyllda med ängsblomster, djupt röda jordgubbar, färsk potatis och längtan till den hägrande semestervilan är det som omger oss dessa årets längsta och ljusaste dagar då det aldrig blir helt mörkt.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Rökstopp vid kirurgi

Perioperativt rökstopp sprider sig i landet till gagn för de enskilda patienterna och för sjukhusens ekonomi. Långt ifrån alla sjukhus har dock infört färdiga rökavvänjningsprogram. För att stimulera kirurger att driva denna fråga lokalt så presenterar vi här specialistläkare Marie Engmans essäuppgift, för att uppnå Svensk Kirurgisk Förenings specialistkompetensbevis, i ämnet.

Mer info

  • Skribent Marie Engman

Stromat som tumörmarkör för pankreascancer

Daniel Öhlund, ST-läkare vid Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, försvarade i december 2010 sin avhandling med titeln ”Basement membrane collagens in pancreatic cancer – Novel stroma-derived tumor markers and regulators of cancer cell growth”. Avhandlingen belyser stromala komponenters betydelse för tillväxten av pankreascancer samt möjligheterna att nyttja tumörstromat för att finna nya tumörmarkörer.

Mer info

  • Skribent Daniel Öhlund

SOReg – Scandinavian Obesity Surgery Registry

I vår serie om kirurgiska kvalitetsregister har turen kommit till det snabbt svällande obesitasregistret. Andelen överviktiga personer ökar och i takt med det så tilltar också den viktreducerande kirurgin exponentiellt. Patientgruppen är numera väl representerade både på de elektiva operationsprogrammen och på många akutmottagningar postoperativt varför ett uppföljande register upplevs som angeläget.

Mer info

  • Skribent Johan Ottosson, Ingemar Näslund

KIRUB-dagarna i Umeå

Yngre och blivande kirurger har verkligen genom KIRUB satt sig på den svenska kirurgkartan på många olika sätt. En av deras många viktiga aktiviteter är de årligt återkommande KIRUB-dagarna. David Fornander, ST-läkare vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, skingrar eventuella dimmor för de som var på plats i Umeå och delar med sig till oss övriga vad som förevar under tre intensiva Norrlandsdagar.

Mer info

  • Skribent David Fornander

Inbjuden kommentar till bakjoursfallet i nummer 2/2011

Ett barnkirurgiskt perspektiv på perforerad appendicit med abscessutveckling. I nummer 2/2011 av Svensk Kirurgi berörde bakjoursfallet appendicitabscess hos en nioårig flicka som behandlades med laparotomi och dränering av pus. Barnkirurgiska kollegorna Jan F Svensson och Jan Rutqvist, barnradiolog Sylvie Kaiser samt sjukhusfysiker Henrik Andersson, Astrid Lindgrens barnsjukhus, har inbjudits att kommentera fallet.

Mer info

  • Skribent Jan F Svensson

Hur blir man framtidens kirurg?

Mycket av det utbildningsarbete som läggs ned ute på våra kirurgkliniker är imponerande och kan bilda goda förebilder. Den pågående SPUR-inspektionen har spårat upp flera kliniker med kraftfulla ansatser inom ST-utbildningen. Studierektorn på kirurgkliniken, och för hela sjukhuset, vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och Skene, Valeri Strokan reflekterar över vardandet av framtidens kirurger.

Mer info

  • Skribent Valeri Strokan

Framtidens kirurger – det är vi

När framtidens kirurg ska diskuteras extra mycket vill vi i KIRUB, som representanter för just framtidens kirurger, fortsätta att vara delaktiga. Vi vill ge vår syn på vår utbildning av idag och vår gemensamma framtid. Höj kraven. Renodla kirurgins kärna. Utnyttja varje kirurgiskt utbildningstillfälle.

Mer info

  • Skribent KIRUB styrelsen
Prenumerera på denna RSS-feed