På spaning efter den kirurgi som försvann

Kirurgföreningens tema för 2011, ”Framtidens Kirurg”, är ett mångfacetterat ämnesområde med många bottnar inom teknik, organisation, vetenskap och kunskap. Med avstampet att kirurgens signum och mest använda instrument, skalpellen, har flera tusen år på nacken, för att sedan se utvecklingen mot framtidens robotkirurgi, tar sig professor Per-Olof Nyström, Stockholm, an uppgiften att spana in i den kirurgiska framtiden.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Mikrodialys vid leverischemi och reperfusionsskada

Anders Winbladh, kirurgkliniken i Linköping, har försvarat sin avhandling med titeln Microdialysis in Liver Ischemia and Reperfusion Injury. Avhandlingen belyser hur levern reagerar vid tillfällig ischemi vid exempelvis Pringels manöver.

Mer info

  • Skribent Anders Winbladh

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) – en riskfri åtgärd?

John Blomberg, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, försvarade i december 2010 sin avhandling med titeln ”Aspects of Endoscopic Interventions of the Upper Gastrointestinal Tract”. Här sammanfattas två av delarbetena som berör anläggande av PEG och vilka risker som denna procedur är behäftad med.

Mer info

  • Skribent John Blomberg

Lösning på bakjoursfallet: Appendicit med fördröjd diagnos hos barn

Kirurgisk åtgärd Vid röntgenronden uttryckte den ansvarige radiologen en klar skepsis över att punktera abscessen med motiveringen att man då skulle riskera att sticka genom tarmen. Valet stod nu mellan att fortsätta behandlingen med intravenösa antibiotika och vätska eller att gå till operation.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Både engagemang och resurser krävs för bra ST-utbildning!

SPUR-effekten är numera ett välbekant uttryck som innehåller två delar. Först stimuleras kliniken till att göra förbättringar avseende ST-utbildningen inför en inspektion. Därefter vidtar ett mindre eller större arbete på kliniken beroende på utfallet av granskningen. I Jönköping pekades en rad förbättringsområden ut av SPUR-inspektörerna. Här presenterar klinikens studierektor Bengt Asking och utbildningspedagog Karin Thörne hur de tog till sig kritiken och vände det till något positivt. Ett föredöme för andra kliniker som ännu inte känt sig redo för inspektion.

Mer info

  • Skribent Bengt Asking, Karin Thörne

Kirurgföreningen stöder införandet av akutläkare

Utbildningskommittén genom Marianne Hall–Angerås och Peter Elbe kommenterar KIRUBs syn på balansen mellan operativ träning och mängden arbete på akutmottagningen. Samsyn tycks råda och Svensk Kirurgisk Förening arbetar aktivt i år för att stödja en ny akut basspecialitet.

Mer info

  • Skribent Marianne Hall-Angerås, Peter Elbe

ST-läkare i kirurgi = akutläkare

KIRUB fortsätter diskussionen kring framtidens kirurg. I förra numret av Svensk Kirurgi fokuserade vi på utbildningsboken och de krav som ställs på dagens specialister i kirurgi. I denna artikel tar vi upp en av de många hinder som står i vägen för en bra kirurgutbildning – att vi tillbringar för mycket tid på akutmottagningen.

Mer info

  • Skribent KIRUB styrelsen

Simulatorträning – ett måste för den moderna kirurgen?

Simulatorträning, en företeelse sedan 20-talet men relativt ny inom läkarvärlden, diskuterades under kirurgveckan i Visby. Hur viktig är den för unga kirurgers utbildning? Bör vi införa krav på simulatorträning i målbeskrivningen för ST? Moderatorer var Dan Sevonius, Johan Pollack och Olov Norlén.

Mer info

  • Skribent Annika Svenner

Tänk efter före och tänk före efter…

Svensk Kirurgisk Förenings arbete med patientsäkerhetsarbete fortsätter här med serien där våra Vetenskapliga råd inom kirurgi reflekterar över sina erfarenheter av anmälningsfall. Professor Eva Haglind, Göteborg, har tio års erfarenhet av fall som inte alltid gått som det var tänkt. Här får vi handfasta råd hur vi alla kan förbättra säkerheten för de kirurgiska patienterna.

Mer info

  • Skribent Eva Haglind
Prenumerera på denna RSS-feed