Förnuft och känsla

I Mellansverige har vi nu den allt kortare tiden mellan lövräf­san och snöskoveln. norrut går kanske snöslungan redan varm och på Falster bonäset svingas fortfarande en och annan golfklubba. nu när de mörka kvällarna i hela vårt avlånga land blir längre så hoppas vi att det
skall smaka med en kirurgisk aptit­retare framför den sprakande brasan. Vår förhoppning är att väcka såväl vetenskapliga som emotionella käns­lor.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Svenska Palliativregistret

Knappt femtio procent av alla dödsfall i Sverige sker på sjukhus. Den sista tiden i livet skall vara så värdig och symtom lindrad som möjligt. Det Svenska Palliativregistret visar att det finns en klar utvecklingspotential på våra kirurgiska vårdavdelningar i hur vi tar hand om patienter i livets slutskede.

Mer info

  • Skribent Bertil Axelsson

Avskaffa läkarutbildningen!

KIRUB fortsätter att genom Ninos Oussi, före detta ordförande, vidga sina vyer utanför Sveriges gränser och ger här sina kommentarer och upplevelser från kongressen SurgiCON (1st World Congress on Surgical Training, 8–9 September 2011), i Göteborg.

Mer info

  • Skribent Ninos Oussi

SweTrau – Svenska Traumaregistret

Sverige torde utgöra ett av de säkraste länderna att leva i sett utifrån naturkatastrofer, våldsincidens och väl utbyggd prevention på vägar och arbetsplatser samt i hemmiljö. Trots detta drabbas årligen några tusen av stort trauma i vårt land. I vår genomgång av svenska kirurgrelaterade register så presenterar här Thomas Troëng, Karlskrona, det helt nyligen uppstartade traumaregistret SweTrau.

Mer info

  • Skribent Thomas Troeng

Robotassisterad kirurgi – Pros och Cons

På Kirurgveckans andra dag hölls ett gemensamt symposium av SIKT och Svensk Förening för Endokrin Kirurgi angående den robotassisterade kirurgins möjligheter, nu och i framtiden. Föredragande var Erik Nordenström, Lund, Claes Juhlin, Uppsala och Michael Fagerström,
som representerade företaget Intuitive Surgical. Modera­torerna Joakim Hennings, Östersund, representerande SIKT, och Magnus Kjellman, KI Solna, representerande endokrinföreningen, refererar här symposiet.

Mer info

  • Skribent Magnus Kjellman, Joakim Hennings

Kirurgi är kunskap, kompetens och kreativitet

När en oerfaren kirurg har assisterat på några cholecys­ tektomioperationer är det dags att ta nästa steg och med assis­tans själv genomföra ingreppet. efter ytterligare ett antal operationer är samma kirurg lärare åt en ny kirurg under utbildning. Parallellt med att man lär sig den operativa tekniken har vi kirurger förmånen att träffa patienterna som vi opererar och vi får genom dem feedback på våra indi­kationer och vi ser de komplikatio­ner som är oundvikliga vid kirurgi.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

What are the unmet needs in complex liver surgery?

Den tekniska och kunskapsmässiga utvecklingen inom lever­kirurgi har utvecklats under det senaste decenniet. Vilket exempelvis patienter med kolorektal cancer och levermeta­staser har dragit nytta av. Anders Jansson, Gastrocentrum Karolinska sjukhuset, refererar från kirurgveckan där professor Thomas van Gulik, Amsterdam, presenterade leverkirurgin av idag och i morgon.

Mer info

  • Skribent Anders Jansson

Surgical management of Crohn’s disease

Ihreföreläsningen vid 2011 års Kirurgvecka hölls av Bruce George, kolorektalkirurg vid John Radcliffe Hospital i Oxford, som under många år intresserat sig för IBD. Moderator var Lars Börjesson. Översiktsföreläsningen refereras av Niklas Magnusson, Örebro.

Mer info

  • Skribent Niklas Magnusson

Billroth – inte bara en stor kirurg

Theodore Billroth gifte sig med kirurgin men hade musicerandet som älskarinna. Vi får här bekanta oss med ett inte helt ovanligt fenomen när en gigant inom ett specifikt område också visar sig ha utomordentligt stora talanger inom ett helt annat område. Johannes Järhult, emeritus både som professor och redaktör för Svensk Kirurgi, ger en målande beskrivning av en av kirurgins allra största förgrundsfigurer.

Mer info

  • Skribent Johannes Järhult
Prenumerera på denna RSS-feed