Publicistiskt rekord

Den nyhuggna granen som såg perfekt ut i skogen, men som ändå visade sig vara lite asymmetrisk, kan nog ändå bli bra om vi som vanligt ställer den i det traditionella hörnet. Därmed undgår vi svärmors klagan. Även om opinionsundersökning visar att hälften av svenskarna önskar fira julen utomlands, och då företrädesvis i varmare land, så avnjuter en stor majoritet den traditionsfyllda högtiden runt det dignande julbordet med grisfötter, aladåber och sillsallad hemmavid.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen, Skövde

Robotkirurgi

Renässansens universalgeni Leonardo da Vinci har fått låna ut sitt italienska namn till den senaste tekniken inom modern minimalinvasiv kirurgi. Vetenskapsmannen da Vinci visade också ett stort intresse för anatomi. Urologkollegan Magnus Annerstedt, Köpenhamn, har mycket stor erfarenhet av robotkirurgi, där den anatomiska kunskapen fortsatt är av största vikt, och presenterar här robotteknikens möjligheter.

Mer info

  • Skribent Magnus Annerstedt

Ihre-stipendiat forskar i Kalifornien

2011 års Ihre-stipendium tilldelades Michael Hermansson, Göteborg, för sitt forskningsarbete gällande prediktionen över vem som är betjänt av neoadjuvant behandling vid esofaguscancer. Forskningen tar ytterligare fart under ett postdoktoralt fellowship vid University of Southern California.

Mer info

  • Skribent Michael Hermansson

Distansutbildning i kärlkirurgi gav Årets Utbildningpris

Professor Martin Björck, Uppsala, är välkänd som en av denna tidnings före detta redaktörer, men han tilldelades också priset för Årets Utbildningsinsats 2011. I motiveringen omnämndes dels hans arbete som studierektor för den 2006 erkända nya grenspecialiteten kärlkirurgi, och det pedagogiska nytänkandet bakom den distansutbildning i kärlkirurgi som har fungerat sedan 2003 i Uppsala

Mer info

  • Skribent Martin Björk, Björn Kragsterman

Räcker operationerna till för att utbilda nya kirurger?

Jourarbetet, ledighet vid jourkompensation, EUs arbetstids­ direktiv, fler obligatoriska teoretiska kurser för ST, föräldrale­dighet och VAB är alla faktorer som minskat tiden som yngre kirurger är schemalagda på operation. Antalet operationer per kirurg och år har diskuterats i decennier men frågan är om inte den diskussionen är mer relevant idag än någonsin förut.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

En av många goda förebilder

Kirurgkliniken vid Helsingborgs lasarett genomgick SPUR- inspektion i december 2010 med lysande resultat. Mot bakgrund av detta följer här en presentation av kliniken och ST-utbildningen. Skåningarna lovar att idéer får både lånas och stjälas helt fritt. Håll till godo.

Mer info

  • Skribent Oscar Åkesson, Mats Bläckberg, Peter Qvarfordt

En dags trauma i Hansastaden Visby

När asaguden Tor vredgades åkte han runt på sin vagn, som drogs av bockarna Tanngnjóstr och Tanngrisnir, bland molnen och stred med sin hammare. Tor hade ett häftigt humör och var den starkaste av asarna när han drog fram över himlavalvet som åskguden. Han gav också namnet till den fjärde veckodagen, torsdagen, som passande nog var traumatologins dag under kirurgveckan i Visby. En dag som visar hur mångfacetterat traumaomhändertagandet är.

Mer info

  • Skribent Kjell Ivarsson, Helsingborg

SVESEK under Visbyveckan

Att njuta sitt otium kan ta sig en mängd uttryck. Ett kan vara att överföra senior kompetens till yngre kollegor. Ett annat kan vara att fortsätta sin förkovran inom medicinska områden samt socialt och kulturellt umgänge med sina gelikar. SVESEKs sekreterare Göran Ekelund berättar om en förening under stark frammarsch och deras högtidsdag under Kirurgveckan.

Mer info

  • Skribent Göran Ekelund

Informerat samtycke till forskning – viktigt men problematiskt

För att upprätthålla trovärdighet mot allmänheten och kunna rekrytera framtida patienter till nya studier måste det etiska fundamentet vara stabilt inför varje ny studie. Informerat samtycke i forskningssammanhang är inte okomplicerat beskriver Lars Norgren, professor emeritus vid Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, och ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden, Uppsala-Örebro.

Mer info

  • Skribent Lars Norgren

Så kan vi minska vårdskadorna

I vår miniserie där de kirurgiska vetenskapliga råden delar med sig av sina erfarenheter har turen kommit till docent Kenth Johansson, Linköping. Vi påminns återigen om vikten av att personligen reevaluera patienter som inte följer förväntat vårdförlopp. Kritik kan också framföras mot vissa moderna sjuk- vårdsstrukturer och organisationslösningar som tyvärr också kan bidra till försämrad handläggning vid komplikationer.

Mer info

  • Skribent Kenth Johansson
Prenumerera på denna RSS-feed