Akutsjukvården är här för att stanna 

Midvinterns mörker har vi nu sedan länge lagt bakom oss. Takdroppandet och bofinkens sång tilltar samtidigt som solskivan kämpar sig allt högre ovan horisonten. schemaläggarna har återigen gjort ett generöst men rättvist schema för sportlovsveckan. Bland skidstavar, skridskor och tefat dimper så årets första svensk Kirurgi ned. nydanande och utveckling är oftast av godo och nu, när vi gått in i ett skottår, var det dags för en lättare ansiktslyftning av tidningen. redaktionskommittén hoppas att ni skall känna er lika hemma i tidningen som tidigare men samtidigt kunna uppleva en viss fräschör. 

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Sekundär hyperparatyreoidism inför njurtransplantation

Behandling av renal hyperparatyreoidism (HPT) inför och efter njurtransplantation diskuterades ur transplantationskirurgisk, nefrologisk och endokrinkirurgisk synvinkel vid ett symposium under Kirurgveckan i Visby. Inga-Lena Nilsson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, refererar.

Mer info

  • Skribent Inga-Lena Nilsson

Pseudomyxoma peritonei kräver avancerad

Peritonektomi och intraperitoneal cytostatika är för närvarande den enda behandlingsform som kan ge möjlighet till bot för patienter med pseudomyxoma peritonei. Incidensen är låg och få patienter behandlas årligen på några utvalda centra i Sverige. Haile Mahteme, kirurgkliniken Uppsala, har mångårig erfarenhet och presenterar sjukdomen närmare tillsammans med resultat från akademiska sjukhuset.

Mer info

  • Skribent Haile Mahteme

Opioidbehandling i livets slutskede

I december 2010 utkom Läkeme­delsverket med nya rekommen­dationer om Smärtlindring i livets slutskede. Ett Nationellt vårdprogram för palliativ vård har under hösten 2011 varit ute på remiss och kommer att publiceras i början på 2012. Båda dokumenten betonar morfinets plats som förstahandsval utifrån befintliga evidens, pris och kliniska erfarenhe­ter.

Mer info

  • Skribent Bertil Axelsson

Halskirurgi – minerat område

För erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings specialist­ kompetensbevis har specialistläkare Fredrik Karlsson, kirurgkliniken Eskilstuna och Karolinska sjukhuset, samman­fattat riskerna vid operationer på halsen för endokrin sjuk­dom med utgångspunkt från skandinaviska kvalitetsregistret.

Mer info

  • Skribent Fredrik Karlsson

Vetenskaplig utbildning av ST-läkarna

Sedan fyra år är det obligatoriskt för ST-läkarna att utbildas i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Detta obligatorium har hanterats olika runt om i landet. Valeri Strokan som är studierektor både på kirurgkliniken och över hela sjukhuset i Borås beskriver ett ambitiöst utbildningspaket för att uppnå kompetenskraven som ger en vinn–vinn situation för både ST och sjukhuset.

Mer info

  • Skribent Valeri Strokan

Utbildningskommittén kavlar upp ärmarna

Utbildningskommittén håller alltid flera järn glödgade i elden och bearbetar Socialstyrelsen, SKL och delföre­ningarna med sina projekt. Ordföranden uppdaterar oss om vad som händer under 2012.

Mer info

  • Skribent Marianne Hall-Angerås

Tillsammans är vi starka 

Kära medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening!

Jag tackar för förtroendet som ni givit mig. Självklart blir man mycket smickrad över att bli tillfrågad av valbered­ningen om man vill kandidera till ordförandeposten i Svensk Kirurgisk Förening.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Väntelistan som försvann

Drömmen för en klinikchef är förstås att personalen kan producera mer, med ökad patientsäkerhet och kvalitet samtidigt som medarbetarna i högre grad är nöjda på sin arbetsplats. Är detta möjligt? Ja, genombrottsprojektet Bättre flyt inom opererande specialiteter i Skövde visar att det går. 

Mer info

  • Skribent Stefan Skullman

Bättre flyt på operation

Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Akade­ miska sjukhuset i Uppsala initierade 2011 ett förbättrings­ arbete inom opererande verksamheter med hjälp av metodstöden Genombrott och Lean. Staffan Gröndal, verk­ samhetschef på Ersta sjukhus, beskriver hur elva team från hela Sverige visade att stora framsteg och förbättringar kunde genomföras med befintliga resurser. 

Mer info

  • Skribent Staffan Gröndal
Prenumerera på denna RSS-feed