Brännskador

Som kirurger ställs vi då och då inför patienter med mer eller mindre allvarliga brännskador. Vården av brännskadade har haft en dynamisk utveckling . I denna artikel får vi en uppdate- ring i primär handläggning av brännskador av våra plastikkirurgiska kollegor Angelika Hagel- berg samt Johan Thorfinn från riksenheten för avancerad brännskadevård i Linköping. 

En app är inte bara en app

Smörblommor, hundkex och midsommarblomster pryder våra midsommarstänger och kransar i håret denna den ljusaste och ljuvligaste av veckor på året. Solen står aldrig högre på himlapällen här uppe vid polcirkeln som nu då den vänder vid Kräftans vändkrets. En tid då tio procent av sverige har midnattssol. ”Så drick och var glad på vår sorgerliga jord, man gläder sig ej aldrig för ofta. En blomma är glädjen, i dag slår hon ut, i morgon förvissnar hon redan, just nu, då du kan, hav en lycklig minut och tänk på den kommande sedan." som biskop Frans Michael Franzén (1772–1847) så klokt skrev.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Register för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Möt den passionerade registeranhängaren och tillika leverkirurgen Magnus Rizell, Göteborg, som här presenterar ytterligare ett kirurgiskt kvalitetsregister. NLGR är ett förhållandevis ungt register för maligniteter i lever och gallvägar.

Mer info

  • Skribent Magnus Rizell

Pilonidalsinus – minimal excision som första behandlingsmetod

Operationsmodaliteter för en given kirurgisk åkomma har bland vissa diagnoser varit oförändrade under mycket lång tid och bland andra har den varierat över decennierna. Kirurgkollegorna i Jönköping tycks ha hittat en fin nygammal metod att åtgärda pilonidalsinus till fördel för både patient och huvudman.

Mer info

  • Skribent Kaveh Khodakaram, Roland Andersson

Kontrastförstärkt MR för bedömning av leverfunktion

Leverkirurgin ökar i omfattning bl.a. genom att allt fler levermetastasoperationer utförs årligen. För att utföra säker leverkirurgi kan en tillförlitlig metod att bedöma leverns funktion preoperativt behövas. Henrik Nilsson, Kirurg- och urologkliniken, Danderyds Sjukhus AB, har försvarat sin avhandling med titeln Magnetic Resonance Imaging for the Assessment of Liver Function, där en ny metod med kontrastmedel som tas upp av hepatocyterna vid MR används.

Mer info

  • Skribent Henrik Nilsson

Linköpings akutmottagning snart självförsörjd på akutläkare

Kirurgöverläkaren, numera även ST-läkaren i akutsjukvård, Kerstin Skog Tigerström har varit ansvarig för uppbyggnaden av akutläkarverksamheten vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon var även projektledare vid starten 1998 av Södersjukhusets akutläkarsatsning. Här är hennes berättelse om sju års erfarenhet av nydanande och hon delar med sig av sin kunskap om fallgropar och framgångsfaktorer.

Mer info

  • Skribent Kerstin Skog Tigerström

Brännskador

Som kirurger ställs vi då och då inför patienter med mer eller mindre allvarliga brännskador. Vården av brännskadade har haft en dynamisk utveckling . I denna artikel får vi en uppdatering i primär handläggning av brännskador av våra plastikkirurgiska kollegor Angelika Hagelberg samt Johan Thorfinn från riksenheten för avancerad brännskadevård i Linköping.

Mer info

  • Skribent Angelika Hagelberg, Johan Thorfinn

KIRUB-dagarna i Karlstad

Sola i Karlstad strålade mot alla KIRUB-delegater under tre intensiva utbildningsdagar. Konferensen innehöll stor variation på ämnesval, som spände från mörka fläckar till mörka hål.

Mer info

  • Skribent Ebba Kihlstedt

Framtidens kirurgi behöver globalt tänk

Både moderföreningen och KIRUB har inlett ett viktigt arbete med att stärka våra internationella kontaktytor. KIRUBs tidigare ordförande Ninos Oussi knöt nya kosmopolitiska band vid den årliga engelska ST-läkarkonferensen i Cardiff.

Mer info

  • Skribent Ninos Oussi

Lägesrapport från Traumaregistret

SweTrau – Svenska Traumaregistret har nu varit i drift i drygt tio månader. Av fyrtiotalet sjukhus som tar emot större trauma i landet har 27 anmält sig som deltagare. Knappt tio har börjat registrera, varav hittills närmare 2 500 fall. Thomas Troëng, Karlskrona, rapporterar här om dagsläget i registret.

Mer info

  • Skribent Thomas Troeng
Prenumerera på denna RSS-feed