Möt hösten med ljusa sommarminnen

var det återigen dags att masta av segelbåten, få igång musteriet med all fallfrukt, förpassa de regn­ skogsbevarande rottingmöblerna till orangeriets bakre environger och fylla på björkveden invid kakel­ ugnarna för att möta den annalkande hösten. Ibland sägs det att kvällarna är längre på våren. Det är de förstås inte. Det är ljust längre förvisso, men tiden mellan anle­tets svett i våra dagsverken och nattvilan är sannolikt densamma året runt. nu på hösten får vi istället mer tid till förkovran inomhus då mörkret faller allt tidigare. en tid för läsning och kontemplation. Varför inte en rofylld stund med tidningen svensk Kirurgi. 

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Cancerepidemiologisk forskning gav Jonas

Årets mottagare av Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris på 200 000 kr är docent Jonas Manjer, Malmö. Forskningen bedrivs främst utifrån bröstcancer och dess olika epidemiologiska aspekter. Mottagaren av priset lyfter också fram styrkan av ett multidisciplinärt arbetssätt och vikten av det öppna forskningsklimatet.

Mer info

  • Skribent Jonas Manjer

Kolorektalcancer – aspekter på MDT, metastaser och sexuell funktion

Josefin Eurenius Segelman, Ersta sjukhus, har utnyttjat Stockholms regionala kvalitetsregister för kolorektal cancer för att i sin avhandling belysa användandet av multidiciplinära konferenser, incidens av ovariell- och peritoneal metastasering samt sexuell funktion hos kvinnor med rektalcancer.

Mer info

  • Skribent Josefin Eurenius Segelman

Gastrointestinal stromalcellstumör

GIST tillhör de mer lågfrekventa gastrointestinala tumörerna men de flesta sjukhus har något eller några fall årligen. Terapin sker ofta av, eller i samråd med, regionala sarkomteam. Underläkare Ardavan Khoshnood, Lund, ger en översikt av sjukdomen och dess terapi.

Mer info

  • Skribent Ardavan Khoshnood

Positiva och negativa effekter av obesitaskirurgi

För utvärdering av den omfattande obesitaskirurgin som nu pågår är det av utomordentligt stor vikt att objektiva studier fortlöpande genomförs. Specialistläkare Magdalena Plecka Östlund, Södersjukhuset, försvarade sin avhandling där en rad effekter av överviktskirurgin jämfördes med bakgrundsbefolkningen.

Mer info

  • Skribent Magdalena Plecka Östlund

Bukadherenser hos barn – ett olöst problem

Adherensileus är ett vanligt akutkirurgiskt problem på alla kirurgkliniker och barnkirurgin brottas med precis samma problem. Barnkirurgerna på Astrid Lindgrens sjukhus, Stockholm, och Akademiska sjukhuset, Uppsala, har analyserat sitt patientmaterial med operationer för obstruktion till följd av adherenser.

Mer info

  • Skribent Hussein Naji

Akutläkarna skall samsas med kirurgerna

Idag finns akutläkare på både universitets- och länssjukhus. Behovet finns även hos de minsta länsdelslasaretten kan vi se när Landskrona visar sina specifika akutproblem. Katrin Hruska, sekreterare i akutsjukvårdsföreningen SWESEM, lyfter här fram vikten av samverkan med kirurgin för att vi skall få en välfungerande akutsjukvård i framtiden.

Mer info

  • Skribent Katrin Hruska

Patientsäkerhet ur ett kirurgiskt perspektiv

Varje vårdrelaterad skada som kan undvikas genom ett gott preventivt säkerhetsarbete är till stor vinst för patienten, anhöriga, den enskilde vårdanställde, kliniken, sjukhuset och samhället. Bättre vinn – vinn situation är svårt att tänka sig. Vi har kommit långt i Sverige men kan nå mycket längre visar professor emeritus Rune Sjödahl, Linköping.

Mer info

  • Skribent Rune Sjödahl

Tack Linköping! 

En osannolik vecka har nu sannolikt blivit ett stort och glädjerikt minne för de av oss som hade förmånen att få delta i detta sanslösa evenemang.

Tack alla som med så stor entusiasm bidragit till att forma veckan och det spännande program som serverades som ett stort smörgåsbord. Det är alltid svårt att välja när allt det goda ligger framför ögonen vackert och smakfullt upplagt. Ska man ta lite av allt, ska man koncentrera sig enbart på säkra kort eller ska man våga utmana med spännande nyheter? Ska man tillåta sig att bli proppmätt och kanske också må illa eller ska man disponera loppet så att man också är sugen nästa dag? Valen är svåra.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery
Prenumerera på denna RSS-feed