Repetition är kunskapens Moder

Nu är det åter bråda dagar om man skall följa den gregorianska almanackans alla opportuna högtider för att sprida ljus i novembermörkret. Inom en dryg vecka skall vi utöver opererandet hinna med högst divergerande aktiviteter. Vi tänder ljus till åminnelse av våra hädangångna på alla helgons Dag.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Ihre-stipendiet 2012 tilldelades Sara Regnér och pankreatitforskningen i Skåne

Många av landets kirurgkliniker handlägger pankreatitpatienter varje vecka. Det vore förstås önskvärt i den kliniska vardagen att tidigt kunna identifiera de som löper stor risk för allvarlig multiorgansvikt och då aggressivt kunna sätta in rätt behandling för dessa. Bengt Ihre-fondens prestigefyllda stipendium belönar Sara Regnér för det omfattande forskningsarbete kring tidiga prediktionsmarkörer vid pankreatit.

Mer info

  • Skribent Sara Regnér

Lars Räf – en kirurg med Kungsholmsperspektiv

För att förstå vår nutid måste vi ibland stanna upp och blicka bakåt. Få de rätta perspektiven genom att se hur kirurgin, utbildningen och ledarskapet fungerade förr. Skillnaderna är i vissa avseenden hisnande. Åke Andrén-Sandberg hade förmånen att förra året få en pratstund med den sedan 19 år pensionerade kirurgkollegan Lars Räf som bland annat verkat som chefskirurg på fyra av Stockholms sjukhus och tillika Kirurgföreningens ordförande i fyra år.

Mer info

  • Skribent Åke Andrén Sandberg

Bröstrekonstruktion – timing, teknik och vem gör vad

Plastik- och barnkirurger deltar ju numera med egna program under Kirurgveckan. Flera av deras sessioner har intresse även utanför den egna specialiteten. Här refererar Sophie Norenstedt, Capio S:t Görans sjukhus, från en av plastikkirurgernas programpunkter som berör den vanligaste cancergruppen på en kirurgklinik. 

Mer info

  • Skribent Sophie Norenstedt

Bröstcancer vid graviditet

Ett ovanligt dilemma som kan komma att bli vanligare. Under Kirurgveckan i Linköping hölls ett symposium med titeln Graviditetsrelaterad bröstcancer och fertilitetsaspekter, där dagens kunskapsläge presenterades. Irma Fredriksson, Karolinska sjukhuset, modererade och Yvette Andersson, Västerås, refererar.

Mer info

  • Skribent Yvette Andersson

Bröstbevarande kirurgi – den kirurgiska marginalens betydelse för lokalrecidiv

Monica Morrow, välrenommerad bröstkirurg från USA och eftertraktad föreläsare, gästade äntligen Sverige i samband med årets Kirurgvecka. Jana de Boniface, Stockholm, refererar från den välbesökta och lysande framförda hedersföreläsningen om kirurgiska marginalens betydelse vid bröstcancerkirurgi.

Mer info

  • Skribent Jana De Boniface

Axillarutrymning vid bröstcancer – till vilken nytta?

Allt fler studier pekar ut en rad grupper av bröstcancer­ patienter som inte verkar dra nytta av axillarutrymningen. Bröstsektionens avslutande symposium under Kirurgveckan avhandlade det just nu heta området axillkirurgins vara eller inte vara. Leif Bergqvist, Västerås, modererade symposiet som här refereras av Charlotta Wadsten, Sundsvall.

Mer info

  • Skribent Charlotta Wadsten

Högersidig hemikolektomi – mer än bara en ”högersväng”?

I Sverige utförs cirka 1 200 högersidiga hemikolektomier årligen. Ingreppet utgör därmed den tredje vanligaste kolorektala operationen. Vilken operationsteknik som bör användas var temat för en session under Kirurgveckan och diskussionen leddes av moderatorerna Annika Sjövall från Stockholm och Olof Hallböök från Linköping . Richard Bernhoff, Stockholm, refererar.

Mer info

  • Skribent Richard Bernhoff

Genetiska analyser påverkar adjuvant terapi vid kolorektal cancer

För att förbättra femårsöverlevnaden vid kolorektal cancer arbetas det brett med operationstekniker, strålning och kemoterapi. För att ytterligare skräddarsy terapin för varje individ belyser Susanne Tumlin Ekelund i ett avhandlingsar- bete vilken klinisk nytta man kan ha av genetiska analyser vid kolorektal cancer ur prognostisk synpunkt.

Mer info

  • Skribent Susanne Tumlin Ekelund
Prenumerera på denna RSS-feed