Snön lyser vit på taken – endast jouren är vaken

Årets julklapp blev hörlurarna. Tidningen svensk Kirurgi är inte så betjänt av det, enär vi inte publicerar oss som en ljudtid-

ning. I brist på det får du istället hålla till godo med en jultidning denna gång, där vi gärna instämmer i fridens och glädjens hälsning inför den stundande högtiden.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

De postbariatriska patienterna utgör ett operationsberg

Antalet fetmaoperationer har snabbt ökat i Sverige och stabiliseras nu runt 8 000 per år. Minst var tredje av dessa patienter är i behov av hudkorrigering. I första hand buköverhäng. Verksamhetschef Anna Elander och överläkare Trude Staalesen, plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska sjukhuset, belyser det stora operationsbehovet och lyfter fram en rad etiska och ekonomiska frågor som måste besvaras.

Mer info

  • Skribent Anna Elander, Trude Staalesen

Plastikkirurgi efter stor viktnedgång

Offentligt finansierad sjukvård subventionerar, i vissa lands- ting, bukplastiker vid stor viktnedgång efter obesitaskirurgi. Plastikkirurger kan erbjuda en rad andra korrigerande ingrepp vid hudöverskott. Thomas Jonsson, specialist i plastikkirurgi och kirurgi vid Akademiska sjukhuset Uppsala, och verksam- hetschef i Scandinavian Body Contouring AB, presenterar möjligheten och konceptet Body Contouring efter kraftig vikt- reduktion.

Mer info

  • Skribent Thomas Jonsson

Handläggning av varixblödning

Patienten som inkommer akut med hematemes och melena kan ha många olika orsaker till blödningen och handläggs ofta initialt av kirurg varför det är av stor vikt att kirurgerna också är väl insatta i den akuta terapin av blödande esofagusvaricer. Fortsatt handläggning sker ofta sedan av medicinsk gastroenterolog. Medicin- kollegorna Per Stål och Peter Thelin Schmidt, Gastrocentrum Medicin på Karolinska sjukhu- set, uppdaterar här behandlingsalgoritmen.

Mer info

  • Skribent Per Stål och Peter Thelin Schmidt

Individualiserad behandling av esofaguscancer

Till årets högtidliga Ihre-föreläsning under Kirurgveckan bjöd SFÖAK in välrenommerade professorn Jan van Lanschot, Erasmusuniversitetet i Rotterdam, för att belysa den holländska moderna terapin vid esofaguscancer.

Mer info

  • Skribent CHIH-HAN KUNG

Ökat fokus på fortbildning

Många av våra medlemmar lägger ned mycket värdefullt och uppskattat arbete på att utbilda andra kollegor i moder- föreningens eller delföreningarnas regi. Kursverksamheten är omfattande sett över ett verksamhetsår. Alla kirurger utnyttjar dock inte möjligheten till fortbildning. Borde vi införa ett fortbildningskrav?

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Nya förutsättningar att uppnå patientsäker kirurgisk vård

För att öka kirurgens yrkesskicklighet, och därmed minska vårdskadorna, i en verklighet av minskad klinisk exponering och träning, krävs nytänkande gällande kirurgers utbildning. Magnus Kjellman, ordföranden i SIKT, och Italo Masiello, ordföran- den i Svensk förening för klinisk träning och medi- cinsk simulering, uppmanar till ökad användning av landets kliniska träningscentra, KTC.

Mer info

  • Skribent Magnus Kjellman, Italo Maseillo

2013 – det internationella året

När det lackar mot jul är det ofta dags att sum­ mera och stämma av. nu har det snart gått ett år sedan jag tillträdde som ordförande i före­ ningen. Det har varit ett mycket spännande, intensivt och utvecklande år. Även om jag under ganska många år varit aktiv i styrelsen, så är arbetet med att leda kirurg­ föreningen alldeles speciellt. Man har getts en chans att påverka utvecklingen och bidra till att sätta svensk kirurgi på kartan. Frågan är hur man ska ta tillvara denna möjlighet?

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

SoS inför ny bedömning av specialistansökningar

Kirurgklinikerna runt om i landet har tillsammans 400 ST-läkare. Lägger man där till att det förstås finns lika många handledare samt ett sextiotal verksamhetschefer så förstår man att halva kirurgkåren är direkt involverade i specialistutbildningen av kirurger och behöver vara väl insatta i hur den nya specialistbedömningen sker hos Socialstyrelsen.

Mer info

  • Skribent Lotta Andveden, Bodil Andersson och Kenth Johansson

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2012

Det började i mitten på 90-talet i en källarlokal på Socialstyrelsen, den första kvalitetsregisterkonferensen. I år gick den sjuttonde av stapeln i fantastiska lokaler i Karlstad Congress Culture Center. Knappt 900 deltagare, 21 välbesökta sessioner, 23 plenumföreläsare, 30 utställare och en mängd posterpresentationer. Årets konferens var med god marginal den största hittills. Pär Nordin, från svenska bråckregistret, bevakade mötet för kirurgföreningens räkning.

Mer info

  • Skribent Pär Nordin
Prenumerera på denna RSS-feed