Nivåstrukturerad cancerkirurgi för patientens bästa

I en artikelserie om RCC i Svensk Kirurgi nummer 1/2013 diskuterade Anders Thulin, projektledare för RCC i Samverkan, en nationell och regional nivåstrukturering. Som replik vill överläkare Göran Brodén i Lindesberg slå ett slag för kolonkirurgin inom länsdelssjukvården.

Mer info

  • Skribent Göran Brodén

Svensk laparoskopisk kolorektal kirurgi – den fula ankungen?

Sverige släpar efter övriga Europa i införandet av laparoskopisk kolorektal kirurgi. Nu utförs nio procent med laparoskopisk teknik sett över hela landet, men det är stora regionala variationer. Frågan är om den fula ankungen skall växa upp till någonting annat.

Mer info

  • Skribent Peter Matthiessen

Framtidens kolorektalkirurgi i Sverige – ser inte ut som idag

Svensk Kirurgisk Förenings plenarsession under Kirurgveckan i Uppsala kommer i år belysa den medicinska utveckling som sker i frågan om vilken kirurgi som skall göras var. I ett land med liten befolkning och stor landareal skall vi finna en balans mellan behoven av specialiserad vård av högsta kvalitet och tillgänglighet till hög kompetens dygnet runt på alla akutsjukhus. Ordföranden i kolorektalföreningen, Per Nilsson, kallar detta ett dilemma. Vilket endast kan lösas med gemensamma krafter. Låt oss börja på Kirurgveckan.

Mer info

  • Skribent Per Nilsson

Centralisering av den högspecialiserade kirurgin inom Stockholmsregionen

Huvudstaden utgör landets mest tätbefolkade region med korta avstånd till olika vårdgivare. Den kondenserade befolk- ningsstrukturen, rekrytering av högspecialiserade kirurger och ett idogt politiskt samt medicinskt ledarskap har banat vägen för en hårt nivåstrukturerad kirurgi i Stockholm. Professor Lars Lundell, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, beskriver den vägen som en lång, krokig och trög historia men med en ljus framtid.

Mer info

  • Skribent Lars Lundell

Nystart för gamla SPUR – LIPUS öppnar för nya möjligheter

SPUR-inspektion är formellt obligatoriskt för att få bedriva ST-utbildning av kirurger. Trots det så är det långt ifrån alla kirurgkliniker som inspekterats de senaste tio åren. Utomlands kan en klinik som blir underkänd vid liknande inspektioner bli fråntagna lönemedel för ST-läkarna. Detta som ett påtryckningsmedel för att kirurgutbildningen skall hålla en hög standard.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Lust att leda – tredje gången gillt

Livspussel. Täta jourer. För få sängplatser. För långa vänte­ tider. För lite resurser och för många patienter. Tänk att plötsligt få ta time­out och tänka på sig själv en stund, och få fortbilda sig på ett annorlunda sätt. Arton unga kirurger, med ett intresse för ledarskapsfrågor, har precis avslutat Svensk Kirurgisk Förenings tredje framgångsrika ledarskaps­ kurs. Kirurgföreningen hoppas därmed kunna få en positiv inverkan på det framtida chefskapet på våra kirurgkliniker.

Mer info

  • Skribent Linus Axelsson, Ursula Dahlstrand och Tomas Lorant

Röda Korsets kurs i krigskirurgi hjälper skadade från Syrien

Det ofattbara inbördeskriget i Syrien har nu pågått mer än två år och skördat över 80 000 dödsoffer. Tre miljoner människor är på flykt. Röda Korset och Röda Halvmånen är verksamma inne i Syrien men utbildar också läkare i krigskirurgi i grannländer för att kunna ta hand om krigsskadade syriska flyktingar.

Mer info

  • Skribent Åsa Molde

”Be a master of disaster” KIRUB-dagarna i Eksjö

KIRUB-dagarna avhölls för elfte gången i år med Eksjö som värdklinik. Mötet var välbesökt och bjöd på mycket praktiska övningar där ST-läkarna kunde välja på ett tiotal uppskattade workshops för att öva upp fingerfärdigheten. Karin Almlöv, ST-läkare i Norrköping, är lyrisk över både bemötande och programinnehåll.

Mer info

  • Skribent Karin Almlöv

KIRUB – morgondagens kirurger ... ja kanske

Kirurger under Utbildning arbetar dedikerat vidare med att bevaka och förbättra ST-utbildningen i en allt snabbare föränderlig sjukvårdorganisation. I tider av centralisering, privata upphandlingar, fraktionering av kirurgkliniker samt nya basspecialiteter så måste vi alla ta ansvar för den blivande kirurgen och kollegan. Ordföranden i KIRUB, Fredrik Jonsson, understryker att både problem och möjligheter yppar sig framgent.

Mer info

  • Skribent Fredrik Jonsson

Nationell fakultet för bakjourskurs i trauma och kärlkirurgi

Skapandet av en bra bakjoursutbildning är en prioriterad fråga i Svensk Kirurgisk Förenings utvecklingsarbete. Designandet av utbildningen och ackreditering som kirurgisk bakjour är också viktiga frågor för Utbildningskommittén. En av de obligatoriska kurserna som krävs för att bli ackrediterad är den i Trauma/Kärl. En nationell fakultet har bildats för att samordna de två kurser som finns.

Mer info

  • Skribent Martin Björck
Prenumerera på denna RSS-feed