Går Kirurgveckan att nivåstrukturera?

Tröskorna är nu vinterparkerade i sina maskinhallar och höstsådden är snart överstånden. Älgjakten norr om Dalälven har redan tagit sin tribut ur skogens skafferi och vi sörlänningar får torrdra loppet i studsaren först om några veckor. Båten har gjort sin sista tur för säsongen och går nu till vintervila under en värmande presenning på båtupplaget. Den färgsprakande hösten står för dörren. En årstid som kanske är något lättare att fördra detta år med en sagolik sommar med flödande sol.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Vätsketerapi vid kirurgi anno 2013

I maj samlades ett sextio-tal anestesiologer från hela landet på Karolinska Institutet i Stockholm för att diskutera hur en modern vätskebehandling vid stor elektiv bukkirurgi bör se ut. Initiativtagarna till mötet sammanfattar här den moderna internationella litteraturen och diskussionen som förevar vid mötet.

Mer info

  • Skribent Mikael Axelsson Lindkvist, Hans Bahlmann, Håkan Björne

Rimmare i realtid

Jacke Sjödin han kunde sannerligen rimma
på norrlandsmål utan munkavle eller grimma
kvintessensen från vart symposium han förnimma
ordföljden från var session han i realtid trimma
i vers på vers fick han auditoriet att glimma.

Mer info

  • Skribent Jacke Sjödin

Obesitaskirurgi – älskad och hatad av kirurger

Ett relativt fåtal av landets kirurger bedriver överviktskirurgi till vardags. Däremot möter alla primär- och bakjourer av och till patienter med postoperativa komplikationer efter gastric bypass, men de träffar sällan den nöjde komplikationsfria obesitaspatienten. Detta kan ge en snedvriden bild av behandlingen. Överläkare Torsten Olbers, Göteborg, har bjudits in att spegla denna terapi utifrån dels själva kirurgin och dels de metabola effekterna. 

Mer info

  • Skribent Torsten Olbers

Metabol kirurgi – vad är det?

När protonpumpshämmarna introducerades fördes en stor kirurgisk diagnos bort från operationsbordet och över till pillerburken. Kan det vara så att andra diagnoser skall gå omvänd väg? Skall metabola tillstånd som diabetes typ 2 behandlas med kniven istället för tabletter?

Mer info

  • Skribent Torsten Olbers

Kirurger på språng

Att allt fler gör det – knyter på sig joggingskor och svettas i löpspåret, tycks stämma även på Sveriges kirurger! Detta kan jag konstatera efter Kirurgveckan i Uppsala.

Mer info

  • Skribent Martin Löfling Skogar

Ventrikelcancer med peritonealcarcinos

Diagnosen ventrikelcancer är påtagligt vanligare i andra delar av världen. Genom ändrade levnads- och kostvanor har incidensen halverats i Sverige sedan 60-talet. Vi handlägger numera cirka 800 nya fall varje år i Sverige. Kollegan Bo Hultman, Uppsala, disputerade under våren med inriktning mot de mest avancerade ventrikelcancerfallen och ger här en översikt vad som kan erbjudas dessa patienter.

Mer info

  • Skribent Bo Hultman

Kirurgutbildning – universellt behov med globalt engagemang

Göteborg stod i sommar för andra gången värd för World Congress on Surgical Training. Med en ytterst namnkunnig kongressfakultet från hela världen presenterades kirurgutbildningens essenser sett ur ett internationellt perspektiv. Nätverksansvarig för landets ST-studierektorer Helena Taflin, som nu deltog vid denna konferens för andra gången, refererar från inspirerande föreläsningar.

Mer info

  • Skribent Helena Taflin

Tack Uppsala!

En sanslöst hög svansföring får känneteckna den allt igenom fantastiska veckan i Uppsala. Tack till alla er som steg ur vardagens vit/gröna kläder för att serva oss alla deltagare i era prydliga blåturkosa pikétröjor. Ett vänligt leende, alltid till hands för att se människan och inte bara deltagaren. Detta kännetecknar säkert kulturen från den klinik ni alla stammar. Man kände sig varm i hjärtat och mycket välkommen.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Kirurgiskt Europamöte i Wien

I wienervalsernas huvudstad avhöll kirurgsektionen i UEMS sitt vårmöte. Det var ett välkomponerat möte med utbildningsfokus. Mozart som fick avsluta mötet sattes, precis som kirurger, i intensiv manuell utbildning och övning av sin handledare, fadern Leopold. KIRUBs internationelle sekreterare Elin Ericsson bevakade mötet och lyfter här fram de aktuella europeiska utbildningsfrågorna.

Mer info

  • Skribent Elin Ericsson
Prenumerera på denna RSS-feed