Hundraåringen som inte klev ut genom fönstret

Medlemsavgiften i Svensk Kirurgisk Förening har legat oförändrat lågt på 700 kronor sedan många år. För denna relativt blygsamma summa levererar kirurgföreningen en ansenlig och bred palett av åtaganden, arrangemang, lobbyarbete, utbild- ningar, hemsida och medicinsk litteratur i form av två tidskrifter.  

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Validering av registret för kolorektal cancer utlovas

Ingvar Syk, ordförande i styrgruppen för Svenska Kolon och Rektalcancer Registren, har erbjudits att kommentera artikeln av Rutegård och medarbetare gällande ligaturnivå vid rektalcancerkirurgi. Han lovar en kraftsamling kring validering av detta i övrigt så välskötta register. Därutöver har i grunden var och en av oss kirurger ett ansvar för ett korrekt inmatande av uppgifter.

Mer info

  • Skribent Ingvar Syk

Vår vetenskapliga tidskrift BJS är en hundraåring som gör avtryck

BJS är en av de världsledande kirurgiska tidskrifterna. Impactfaktorn är hög och fortsatt i stigande. Svenska kirurger kan sträcka på sig då vi under det senaste decenniet varit högst delaktiga i såväl utformningen av tidningen som i författar- skapet av högklassiga veten- skapliga artiklar. Centenniumjubilaren tar nu stora kliv in i den digitala världen i början av sitt andra århundrade. 

Mer info

  • Skribent Ulf Haglund, Joar Svanvik, Anders Bergenfeltz

Intraabdominella och retroperitoneala sarkom

I behandlingen av sarkom ingår inte så sällan kirurgi som en viktig del, och med stora krav på fria marginaler. Därför krävs stor kirurgteknisk kompetens hos operatören. Under Kirurgveckan uppmärksammades tumörformen dels vid SOTA-föreläsningen om buksarkom och dels vid symposiet om kärlrekonstruktion vid sarkom – och ÖAK-cancer. Här refererar Erik Nordenström, Lund, Jan Åhléns SOTA-föreläsning. Jan Åhlén arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 

Mer info

  • Skribent Erik Nordenström

Replik – Nivåstrukturering ger en fortsatt utarmning av länskirurgin

Dialogen kring den förändrade kartan för den gastro­ enterologiska kirurgins utförande i Sverige går vidare. Ordföranden i kolorektalföreningen, Per Nilsson, replikerar på Claes Brodins inlägg om rektalcancerkirurgin inom länssjukvården, publicerad i Svensk Kirurgi 4/2013.

Mer info

  • Skribent Per Nilsson

Mammografiscreening – att vara eller inte vara

Mammografiscreening genomförs idag i samtliga svenska landsting och är allmänt accepterad. I Norge däremot är screening inte införd överallt, och även ifrågasatt. På Kirurgveckan drabbade en svensk förespråkare, Jan Frisell på Karolinska Solna, samman med en norsk motståndare, Mette Kalager på Sykehuset Telemark og Institutt for helse og samfunn vid Universitetet i Oslo, i en tidvis het debatt. Modererade gjorde professor Leif Bergkvist, Västerås, som också refererar.>

Mer info

  • Skribent Leif Bergkvist

Ligaturnivå i Kolorektalcancerregistret – gör vi rätt?

Knyter vi rätt och registrerar fel eller knyter vi fel och registrerar rätt vid rektalcancer kirurgi? Ja vid en jämförelse mellan operationsberättelser och registerdata finner man en inte helt liten diskrepans här. För att registerdata skall vara trovärdiga krävs förstås en korrekt inmatning av indata som stämmer överens med det faktiska händelseförloppet. Validering av register är därmed essentiellt. Här har kanske kolorektalcancerregistret en förbättringspotential.

Mer info

  • Skribent Martin Rutegård

Hippokrates Ed eller Läkareden

Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygieia och Panakeia samt vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittne att jag så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.

Mer info

  • Skribent Hippokrates

Bengt Ihre-stipendiet 2013 gick till forskare med fokus på GIST

Robert Bränström har erhållit det prestigefyllda Bengt Ihrestipendiet från Svensk Kirurgisk Förening för sin forskning kring gastrointestinala stromacellstumörer – ett modellsystem för modern kirurgisk och onkologisk behandling. Bengt Ihres fond stödjer forskningen kring GIST och forskningsprogrammet fokuserar på tumörsjukdomen ur flera perspektiv – från epidemiologiska till molekylärbiologiska. Pristagaren summerar här delar av sin forskning.

Mer info

  • Skribent Robert Bränström

Nytt nationellt Fellowship inom gastro- enterologisk och gastrokirurgisk forskning

Sverige har stolta anor inom den gastrointestinala forskningen. Med uppbyggnaden av ett högkompetent medicinskt nätverk och ekonomiska muskler startas ett nytt spännande projekt 2014 för att föra denna tradition vidare. Docent Anna Martling, Gastrocentrum Karolinska, är projektledare för Bengt Ihre Research Fellowship som skall stimulera unga lovande forskare att ta nästa steg i sin forskarkarriär.

Mer info

  • Skribent Anna Martling
Prenumerera på denna RSS-feed