Jorden runt på 365 dagar

Internationella Året har varit huvudtemat för svensk Kirurgisk Förening under det gångna året. en sammanfattning vad det inneburit kan vara på sin plats. Det har tagit sig uttryck på en rad olika sätt. Kirurgveckan hade osed­vanligt många internationella gästföre­ läsare från i stort sett alla kontinenterna. 

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Ansiktstransplantationer som ändrat livet

Invid Harvard Medical School i Boston ligger några av världens mest renommerade sjukhus. Ett av dem är Brigham and Women ́s Hospital, som idag internationellt anses vara ett av de mest framträdande transplantationscentrumen globalt. Världens första fungerande humana njurtrans- plantation utfördes här 1954 under ledning av dr Joseph Murray. För vilket han erhöll nobelpriset 1990. Traditionen lever vidare och Division of Plastic Surgery på BWH har utfört fem av världens tjugofem rapporterade ansiktstransplantationer. Åtta plastikkirurger opererar parallellt i cirka 16 timmar för att hjälpa patienter med extremt vanställda ansiktsskador efter trauma. En av dessa plastikkirurger är vår svenske kollega professor Elof Eriksson.

Mer info

  • Skribent Elof Eriksson

Peritoneal carcinomatos – var står vi idag?

Långtidsresultaten blir allt mer habila även i Sverige vid den kombinerade terapin i form av kirurgi och varm intraabdominell cytostatika vid peritoneal carcinomatos. Evidensen är helt klar att denna terapi skall erbjudas till rätt utvalda patientgrupper. I Sverige har vi nu fem centra med olika lång erfarenhet som utför denna typ av behandling.

Mer info

  • Skribent Lars Påhlman

NOTES – vad gick rätt och vad gick fel?

Har NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) gått ned för räkning eller kommer metoden resa sig ånyo för att ta en större plats i den vardagliga kirurgin? Michael Hermansson från Lund berättar här om symposiet angående NOTES under årets Kirurgvecka. Transgastrisk appendektomi lär knappast bli en standardmetod, men det som framstår som allt mer tydligt är att utvecklingen inom NOTES innebär en teknikutveckling som blir användbar vid andra typer av intervention.

Mer info

  • Skribent Michael Hermansson

Koloncancern har sin absoluta plats inom länssjukvården

Många år av registrerande i våra kvalitetsregister har givit värdefull kunskap till att förbättra vårdkedjor och vårdprogram. Det som har varit bra har lyfts fram som förebilder och det som varit mindre bra har vi försökt förbättra eller rationaliserat bort. Hur skall man då ställa sig i nivåstruktureringsfrågan när ett lågvolymcentrum levererar bra kvalitet exempelvis i koloncancerregistret?

Mer info

  • Skribent Göran Brodén

Kirurgins framtid – debatterad i en rad fora denna höst

Ingen region eller landsting har kunnat undgå diskussioner och realiteter kring omstruktureringar och nivåstrukture­ringar senaste tiden. Det kan tyckas ödesmättat men kirurgin står i en brytningstid inom en rad organisatoriska områden som kommer påverka oss alla, vare sig vi vill eller inte. Vi har en gemensam uppgift att försöka påverka detta i en så gynsam riktning som möjligt.

Mer info

  • Skribent Per Hellman

Internationell sekreterare – varför då?

Vi lever och verkar i en allt mer integrerad värld. Där gränser och språk inte längre sätter vare sig fysiska eller mentala hinder för samarbete och utbyte. Detta sker på alla plan i samhället. Så även inom den mondiala kirurgiska världen. Styrelsen har tagit detta ad notam och årsmötet i Uppsala sa med acklamation ja till propositionen om att inrätta en ny post i styrelsen som internationell sekreterare.

Mer info

  • Skribent Malin Sund

Framtidens bakjoursskola

Utbildningskommittén i Svensk Kirurgisk Förening har alltid spelat en viktig och central roll inom den kirurgiska utbildningen. Lejonparten av arbetet har traditionellt lagts på ST-läkarna och återväxten. På senare år har engagemanget ökat för post graduateutbildning av specialister där den nu några år gamla bakjoursskolan utgör ett av fundamenten. Att vara kirurgisk bakjour kan vara en utsatt position där en gedigen fortbildning inom kirurgisk teknik, medicinsk kunskap, stresshantering och ledarskap är av största vikt

Mer info

  • Skribent Marcus Sundén

Europeisk examination i kärlkirurgi

För den yngre generationen kirurger suddas gränser långsamt ut och den professionella rörligheten mellan länder ökar. Läkaryrket ställer dock höga kompetenskrav för att få utövas, och skall man arbeta i ett annat land än där man är utbildad kan en samordnad europeisk examination fylla en viktig funktion. Kärlkirurgiska sektionen i UEMS har haft en sådan examination sedan 1996.

Mer info

  • Skribent David Bergqvist, Håkan Pärsson

God Jul alla svenska kirurger

Julen närmar sig och det känns skönt att kunna skapa tid för kontemplation och för att uppgradera den sociala statusen. Detta är julklappsönskningen som står högst på listan. Ibland måste man få ladda batterierna och titta på livets innehåll ur ett bredare perspektiv. För detta krävs tid och det tänker jag unna mig i jul.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery
Prenumerera på denna RSS-feed