Livet kan bara begrundas bakåt, men måste levas framåt

Hej vad det går. nedför backar och ut på isar. Kalla fingrar och tår som värms upp framför sprakande brasor med varm choklad. sportlovsfirande familjer i var fjällstuga. För oss som stannar hemma och sköter jouren så erbjuds i varje fall vintersportande i TV-soffan. Coubertins vision, med inspiration från det grekiska idrottsidealet om samspelet mellan kropp och själ, tog form genom de moderna olympiska spelen som började med sommarspelen i aten 1896. De första olympiska vinterspelen avhölls i Chamonix 1924. som kuriosa kan dock nämnas att redan under sommarspelen i London 1908 ingick konståkning som en gren och vid sommarspelen i antwerpen 1920 spelades det ishockey. nu nittio år senare står ryssland som värd i sotji för de tjugoandra vinterspelen, och det räcker ju med att vi vinner ishockeyturneringen så får vi 23 guldmedaljer!!

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Akut buk hos barn

Barn är medicinskt inte små vuxna, men vuxna kan ibland vara stora barn, konstaterade specialistläkaren Peter Adrian, Drottning Silvias Barnsjukhus, vid två överfyllda ST-luncher om akuta buksjukdomar hos barn under kirurgveckan.

Mer info

  • Skribent Birger Pålsson

Nytt bakjoursfall: Multitrauma på fyraåring

I de kommande upplagorna av tidningen Svensk Kirurgi kommer utbildningskommittén att återuppta de bakjoursfall som under en period fanns. Detta är en del av bakjoursskolan. Fallen är autentiska och mer eller mindre komplexa. Vi hoppas till stor del kunna använda fall som deltagarna på de olika bakjourskurserna har bidragit med själva. Fallet presenteras för sig i början av tidningen och sedan, längst bak, följer en redogörelse av hur det hela förlöpte och/eller olika lösningar på de aktuella problemen. I många fall finns ju mer än en lösning. Vi hoppas detta ska stimulera till diskussion.

Mer info

  • Skribent Marcus Sundén

En halsbrytande sann berättelse om två gamla halsar

Interkollegial konsultation vid tveksamma operationsindikationer har blivit allt mer accepterat i kirurgkåren. Något som ökar säkerheten för patienten. Professor emeritus Johannes Järhult, Jönköping, menar utifrån detta perspektiv att en viss insikt i sin egen ofullkomlighet inte visar på svaghet utan på styrka.

Mer info

  • Skribent Johannes Järhult

Kirurgin har under det senaste kvartsseklet blivit skonsammare, säkrare och bättre

Talesättet "det var bättre förr" gäller inte inom kirurgin. Det som vi alla upplever som självklar vardagskirurgi idag har egentligen en mycket kort historia och har utvecklats genom stora tekniska landvinningar. Ibland behöver man stanna upp och blicka tillbaka för att förstå vart vi är på väg. När man gör en sammanställning över vad som hänt under ett kvartssekel så blir det en hissnande teknisk resa som många har haft förmånen att vara med om.

Mer info

  • Skribent Ingemar Ihse

Bron – första avsnittet av en följetong mellan KIRUB och YDK

Satsningen på Internationella Året 2013–2014 från moderföreningen har satt en rad avtryck redan under första året. KIRUB blev först ut med att utse en internationell sekreterare och har börjat utveckla sina kontakter, vad det gäller utbildningsfrågor, utanför Sveriges gränser. Vid ett möte med Yngre Danska Kirurger blev det klart för KIRUB att kirurgutbildningen ser helt annorlunda ut på andra sidan Öresund.

Mer info

  • Skribent Elin Ericsson, Oskar Hemmingsson, Ebba Kihlstedt

KIRUB 2014 – nya friska vindar

KIRUB tar ett stort ansvar i arbetet med att vidmakthålla och förbättra en kirurgutbildning på allra högsta nivå. Det kräver en gedigen insats från styrelsen, ofta på fritiden, för att uppnå de högt ställda kraven till gagn för alla kirurger i vardande. Den nya ordföranden Ebba Kihlstedt lyfter här fram några av de viktigaste fokusområdena just nu för yngreföreningen.

Mer info

  • Skribent Ebba Kihlstedt

Forum för verksamhetschefer inom kirurgi vid landets länssjukhus

Att vara chef på en mellanstor kirurgkliniken kan ha både sina positiva och negativa förtecken. Kraven är höga från såväl sjukhusledning som medarbetarna. Kirurgkollegor i ledande befattningar har stort behov att dryfta en mängd vardagliga frågor som landar på chefens skrivbord, och höra hur andra sjukhus har löst dessa. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. Extra värdefullt med denna typ av chefsmöten är det för de nytillträdda verksamhetscheferna.

Mer info

  • Skribent Claes Hjalmarsson

Specialistkompetensansökan –vi kan påverka handläggningstiden

Ansökan för specialistkompetens i kirurgi enligt gamla utbildningssystemet passerade den sista december 2013. Detta renderade i en massiv anhopning av ansökningar i december till Socialstyrel­ sen. Av totalt 2 138 specialistkompetensansökningar (alla specialiteter) som kom in till SoS 2013 kom 450 i december.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery
Prenumerera på denna RSS-feed