Stor variation av operation för appendicit mellan sjukhus i Sverige

Varierar den kliniska skickligheten i att ställa diagnosen appendicit eller har kirurgklinikerna olika tradition med att ha is i magen och ge observationstiden en chans? Är det möjligen variationen i användandet av bilddiagnostik som gör att incidensen för appendektomi varierar stort mellan svenska sjukhus? De som gör mest utför över 150 appendektomier per 100.000 och år jämfört med författarens sjukhus, Ryhov i Jönköping, som gör ca 90 per 100.000.

Mer info

  • Skribent Roland Andersson

Trainee i Kenya

Många av våra artiklar under det senaste året om utlandstjänstgöring för kirurger har speglat erfarna kollegors uppskattade arbete jorden runt. Även läkare under utbildning, ST såväl som AT, kan göra stora insatser i främmande land. ST-läkaren Layla Mirzaei, Skövde, har avverkat tre år på sin kirurgutbildning. Hon fick extra utbildning i obstetrik och kejsarsnitt innan hon begav sig till Kenya för sex veckors arbete med Skandinaviska Läkarbanken.

Mer info

  • Skribent Layla Mirzaei

Det finns fortfarande kirurgkliniker som aldrig är SPUR-inspekterade

Utbildningskommitténs ordförande Peter Elbe har oförtrutet drivit kirurgföreningens fjärde SPUR-inspektion de senaste åren. Många kliniker är inspekterade men långt ifrån alla. Ett nytt sätt att arbeta med utvärdering av ST-utbildningen kommer införas där alla kirurgkliniker kommer ingå i ett rullande schema för att inspekteras var femte år.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Replik - rätt vård i rätt tid

Socialminister Göran Hägglund prioriterar cancersjukvården och håller med patientföreningarna om att väntetiderna är för långa och skillnaderna mellan olika landsting är allt för stora. Socialdepartementet gör en kraftsamling med en nysatsning om två miljarder kronor för att via RCC rätta till detta.

Mer info

  • Skribent Göran Hägglund

Rusta inte ned länssjukvården

Överläkare Ewa Lundgren har varit kliniskt aktiv i många år inom såväl länssjukvården som universitetssjukvården och dessutom varit chef på kirurgklinikerna både på Akademiska sjukhuset i Uppsala och i Östersund. I en rapport som Lundgren sammanställer gällande bemanningen inom cancersjukvården i Norra regionen påvisas en snabbt annalkande och skrämmande brist på nyckelpersoner. Därför efterlyses en mer balanserad dialog vad det gäller centralisering och nivåstrukturering.

Mer info

  • Skribent Ewa Lundgren

Replik - Kirurgprofessorernas ansvar för ST-utbildning

Professor Martin Björk stack ut hakan i föregående numret av Svensk Kirurgi och undrade vilken plats de svenska kirurgprofessorerna har i dagens ST-utbildning. De akademiska lärarna i Skåne håller med och tycker att de utgör en underutnyttjad pedagodisk grupp i detta sammanhang. Nu är tärningen kastad i Uppsala och bollen satt i rullning i Malmö- Lund för ett ökat engagemang för klinisk specialistutbildning inom akademin.

Mer info

  • Skribent Bengt Jeppsson, Roland Andersson, Christian Ingvar, Henrik Thorlacius, Sara Regnér

Replik - Analfistlar: okluvet är bäst!

Professor Wilhelm Graf, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Akademiska sjukhuset i Uppsala, har stor klinisk erfarenhet av en kirurgisk diagnos som ännu inte funnit sin universella behandlingsstrategi, nämligen analfisteln. Som komplement till artikel i ämnet som presenterades i förra numret lämnar professor Graf här en replik.

Mer info

  • Skribent Wilhelm Graf

Tidningen finns nu i nätversion!

Du håller just nu i det tjockaste numret av tidningen svensk Kirurgi någonsin. hela 76 välmatade sidor med föreningsinformation, debatt, repliker, fortbildning och annonsering. Inflödet av artiklar är större än någonsin. något som vi i redak­tionskommittén gläder oss åt. Kirurgkåren uppmanas att fortsätta med sitt reflekterande och sitt flitiga förfat­tande. Välkomna och tyck till!

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Rapport från UEMS Section of Surgery och European Board of Surgery’s möte 2014

UEMS, European Union of Medical Specialists, är en medicinsk organisation som i nära samarbete med EU ska verka för god medicinsk utbildning och hög medicinsk kvalitet i den europeiska sjukvården. UEMS inkluderar 1,6 miljoner läkare från 34 medlemsländer och har varit verksam sedan 1958. Vårens möte för kirurgsektionen avhölls i anrika Rom. Svensk Kirurgisk Förening står som värd för höstmötet i Stockholm.

Mer info

  • Skribent Ebba Kihlstedt

Patientföreningar kräver danskt sjukvårdssystem – 70 dagar i onödig väntetid för cancerpatienter

En svensk patient med diagnos ändtarmscancer får vänta i genomsnitt 70 dagar på att behandling ska komma igång. I Danmark är motsvarande siffra tio till max 30 dagar. – Det är fullständigt oacceptabelt när vi vet att orsaken till de långa väntetiderna i Sverige helt beror på vårdens organisation, säger förbundsordförandena Bo Karlsson och Birgitta Rehnby.

Mer info

  • Skribent Bo Karlsson, Birgitta Rehnby
Prenumerera på denna RSS-feed