Goda resultat vid VAC-behandling av öppen buk

Undertrycksbehandling av öppna sår har nu använts i många år. En viss rädsla har funnits att applicera vakuumbehandling på tarmar i en öppen buk. Nya kommersiella system har tagits fram för detta och specialistläkare Thordur Bjarnason i Malmö visar i sin avhandling att resultaten vid denna typ av behandling är riktigt goda, både på kort och lång sikt. Om än dock tillståndet öppen buk fortsatt har en hög mortalitet.

Mer info

  • Skribent Thordur Bjarnason

Ulcerös kolit – utfall efter kirurgi och patofysiologiska aspekter

I Sverige insjuknar över 1 000 nya patienter årligen i sjukdomen Ulcerös Kolit. Var tredje behöver opereras i sin tarm någon gång under sitt liv. Val av operationsmetod varierar både inom Sverige och internationellt mellan olika länder. Specialistläkare Mattias Block, Göteborg, har i sin avhandling undersökt utfallet av olika kirurgiska tekniker.

Mer info

  • Skribent Mattias Block

Svensk kolorektalkirurg uppmärksammas internationellt

En livslång kolorektalkirurgisk karriär med eminent forskning, enträget driv av förbättringar inom vården främst av rektalcancer och en förebild i att förmedla kunskap vidare både nationellt och internationellt har renderat en högst ovanlig utmärkelse genom en eponym.

Mer info

  • Skribent Per Nilsson

Transplantationskirurgen Tomas Lorant

Sverige och världen har en stor organbrist. En avsevärd mängd patienter i dialys väntar på en njure, leversjuka väntar på en lever och hjärtinsufficienta behöver en hjärttransplantation. Organbristen ökar då en inte helt liten andel av transplanterade organ avstöts. Stora Forskarpriset som delas ut av Svensk Kirurgisk Förening i samarbete med Johnson & Johnson har uppmärksammat docent Tomas Lorants translationella forskning gällande just möjligheten att optimera förutsättningarna för det transplanterade organet att överleva hos mottagaren och därmed totalt sett minska organbristen.

Mer info

  • Skribent Tomas Lorant

Nät- eller suturplastik vid navelbråck? Erfarenheter från ett landsortssjukhus

En retrospektiv journalgenomgång av navelbråck visar att nätplastik ger lägre recidivfrekvens än suturplastik oberoende av bråckets storlek. Den visar också inte helt oväntat att med större erfarenhet hos kirurgen minskar recidivfrekvensen. Docent Hans Mårtensson och bråckkursgurun Sam Smedberg har gått igenom den egna klinikens resultat av navelbråcksoperationer.

Mer info

  • Skribent Håkan Mårtensson, Sam Smedberg

Ökad säkerhet inom svensk kirurgi – prioriterad fråga för Patientförsäkringen LÖF

Amerikanska patienter driver, via välbetalda advokater, ersättningsmål i mångmiljonklass mot enskilda läkare och deras försäkringsbolag, vid uppkomna sjukvårdsskador. Sverige har valt en annan väg där alla landsting istället ingår i en obligatorisk patientskadeförsäkring. Sammantaget betalar LÖF ut en halv miljard kronor i årliga ersättningar. Förutom skadeersättningar vid vårdskador engagerar sig LÖF starkt i det skadepreventiva arbetet. Under hösten kommer Kirurgföreningen utöka samarbetet med LÖF kring att minska vårdskadorna inom kirurgin. Pelle Gustafson, chefsläkare, Patientförsäkringen LÖF, presenterar här den svenska försäkringsmodellen.

Mer info

  • Skribent Pelle Gustafson

2014 års Lennanderpristagare i kirurgi – professor Anders Thorell

Tisdagen den 29 april mottogs årets Lennanderpris av professor Anders Thorell, Ersta sjukhus, Stockholm. Prisutdelningen ägde rum på Svenska Läkaresällskapet och priset delades ut av dess ordförande docent Kerstin Nilsson. Lennanderpriset har tidigare år gått till bland andra Malin Sund, 2012, Tore Vikström 2006, Lars Olbe 1996 och Ulf Haglund 1994.

Mer info

  • Skribent Staffan Gröndal

Är framtidens kirurgi hotad?

Karlstad – ni är fantastiska! ni är de första som gjort en home run. Att arrangera Kirurgveckan för andra gången är en utmaning. Främst när man spänt bågen så hårt första gången. ni har lyckats igen.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Svensk laparoskopisk kolorektal kirurgi – vad hände 2013?

Införandet av laparoskopisk gallkirurgi och obesitaskirurgi gick tämligen fort i Sverige. Tempot har varit påtagligt lägre för introduktionen av laparoskopisk kolorektalkirurgi. Färsk statistik visar dock att det börjar röra på sig. Två tredjedelar av landets kirurgkliniker utför nu någon form av laparoskopisk kolorektal kirurgi.

Mer info

  • Skribent Peter Matthiessen
Prenumerera på denna RSS-feed