Det viktiga brytpunktssamtalet

Läkare i allmänhet, men vi kirurger i synnerhet, möter ofta mycket allvarligt sjuka patienter. Dels i akuta situationer som trafikolyckor och dels i mer långdragna förlopp som inom cancersjukvården. Patienter som är så svårt sjuka att de relativt snart kommer dö i sin sjukdom. Vi skall då ta hand om det medicinska på bästa sätt men också kommunikationen med patient och anhöriga måste hålla en hög standard. Gunnar Eckerdal, palliativmedicinare i Kungsbacka, Hallands sjukhus, har en lång erfarenhet av vård i livets slutskede och förklarar begreppet brytpunktssamtal samtidigt som han här ger några enkla men handfasta råd.

Mer info

  • Skribent Gunnar Eckerdal

Balans mellan teknik och humanism

Höstlovsveckan har för många kirurger inne­ burit en välbehövlig kvalitetstid med sina barn. Andra har tänt ljus och skänkt våra tidigare nära och kära en varm tanke under Alla helgon helgen. Båda aktiviteterna bygger på vikten av att visa omtanke om livets essens, det vill säga de som vi verkligen bryr oss om. Värna familj och nära vänner. Det måste skötas. Gödsla och vattna annars blommar inte trädgården. Men lite egentid måste man också få ha. För att exem­ pelvis luta sig kolonialt tillbaka och läsa nästa nummer av Svensk Kirurgi. Håll till godo!

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Preoperativ cytostatikabehandling vid bröstcancer

Under kirurgveckan 2014 i Karlstad anordnade bröst­ kirurgernas delförening ett symposium om det högaktuella ämnet preoperativ cellgiftsbehandling. Moderator vid det välbesökta symposiet var Lisa Rydén från kirurgkliniken i Lund och inbjudna talare var onkolog Niklas Loman, patolog Dorthe Grabau och radiolog Sophia Zackrisson, alla från Skånes Universitetssjukhus i Lund. Refererar gör Fredrik Wärnberg, Uppsala.

Mer info

  • Skribent Fredrik Wärnberg

Patrik Stoor In Memoriam

En vän och mycket erfaren kärlkirurg har ryckts ifrån oss. Detta skedde alltför tidigt och saknaden efter vänskapen och kompetensen är stor. Kärl­kirurgkollegorna Torbjörn Fransson och Katarina Björses försöker ge en skildring av en extraordinär vän och kollega.

Mer info

  • Skribent Torbjörn Fransson, Katarina Björses

Centralisering, lymfkörtelutrymning och patientselektion vid esofaguscancerkirurgi

Professor Jesper Lagergren, Karolinska Institutet, presen­ terar en sammanfattning av nya forskningsresultat om kirurgi för matstrupscancer som utgår från hans forskningsgrupper i Stockholm och London. Färska studier belyser hur centralisering, patientselektion och lymfkörtel­ utrymning kan påverka den långsiktiga prognosen hos patienter som opereras för matstrupscancer.

Mer info

  • Skribent Jesper Lagergren

Nobel i spåret med internationella året

Alfred nobel var mycket begåvad, hade stor arbetsförmåga och fast tro på mänsklighetens utveckling genom fredlig kamp med naturens krafter.” Detta står att läsa på Wikipedia. Det är en per- fekt förlaga för ett CV för en kirurg 2014, som kanske trots allt skulle kunna unna sig några dynamitgubbar då och då för att röra om i grytan, inte för att bli rik, men kanske för att synas här och nu.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Svensk Kirurgisk Förening möter verksamhetschefer, professorer och studierektorer

SKFs styrelse har de senaste åren regelbundet bjudit in verksamhetschefer, professorer och studierektorer till en dialog. Det viktigaste syftet med detta möte är dock att ge dessa nyckelpersoner möjlighet att delge styrelsen sina tankar om hur SKF skall arbeta vidare för medlemmarnas bästa. Styrelsen får också möjlighet att redogöra för sitt arbete och framtida planer. Mötet som avhölls på Karolinska sjukhuset refereras av överläkare Bärbel Jung.

Mer info

  • Skribent Bärbel Jung

Endoskopisk Mucosa Resektion - EMR av stora benigna polyper i kolon

I Karlstad har två skopister tillsammans utvecklat ett koncept för en strukturerad utbildning och ett samarbete över professionsgränserna med mål att förbättra EMR tekniken. Konceptet kan leda till att fler lär sig utföra EMR på stora polyper. I Karlstad har resultatet inneburit att färre patienter behöver opereras för benigna polyper i kolon och därmed frigjort tid på operationsavdelningen samt sparat in vårddygn.

Mer info

  • Skribent Stefan Willmarsson, Lotta Langer

Det livsviktiga samtalet

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjuk- dom, lidande och död? När vi möter de svåra samtalen kan vi få tankar som: Tänk om jag inte säger rätt saker? Tänk om jag ställer fel frågor? Det kan göra att vi börjar prata om något annat eller helt enkelt flyr undan.

Mer info

  • Skribent Johannes Stenberg, Jan Hultman

Framtidens bilddiagnostik inom bröstkirurgin

Mammografi som enda bilddiagnostiska metod räcker inte idag inom bröstcancerdiagnostiken. Ultraljud ingår redan som ett obligatoriskt komplement vid misstänkta lesioner men även andra bilddiagnostiska metoder står för dörren att införlivas i arsenalen. På Kirurgveckan i Karlstad hölls ett symposium om några nya metoder som kan vara aktuella. Jana de Boniface, Karolinska sjukhuset, Solna, refererar.

Mer info

  • Skribent Jana de Boniface
Prenumerera på denna RSS-feed