Klinisk forskning – Vetenskapsteoretiska vandringar

Johan Sundström, författare till boken ”Handbok i biomedicinsk forskning” kommer att under tolv nummer presentera nyckelbegrepp inom klinisk forskning i denna kolumn. Först ut är en del av de vetenskapsteoretiska begrepp som är bra att känna till. 

Mer info

  • Skribent Johan Sundström

Rapport från den treåriga subspecialist- utbildningen inom övre abdominalkirurgi i Uppsala-Örebroregionen

Hösten 2012 startades en utbildning för blivande subspecia­ lister inom övre abdominalkirurgi i Uppsala­Örebroregionen. Denna Uppsalabaserade utbildning är treårig och sker i form av femton heldagsträffar. Vid varje utbildningstillfälle kombi­ neras föreläsningar av seniora kirurger från hela landet, före­ läsningar av kollegor från lämpliga grannspecialiteter, med praktiska moment och kursdeltagarnas egna fall. Studie­ rektor Magnus Sundbom redogör här för sina erfarenheter. 

Mer info

  • Skribent Magnus Sundbom

Sjukskrivning efter ljumskbråcksoperation

Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning kan lätt bli normerande för läkares och patienters uppfattning av vad som är en rimlig återhämtningstid efter en operation. Genom att rutinmässigt inte sjukskriva patienter efter ljumskbråcksoperation har Hans Mårtensson studerat mönstret av återgång till arbete efter operationen då patienten själv får ta initiativ till sjukskrivning om mer än en vecka behövs. 

Mer info

  • Skribent Hans Mårtensson

Ny redaktör

Jag heter Jakob Hedberg och arbetar som kirurg i Uppsala. Förutom esofagus- och ventrikelkirurgi sysslar jag även med lite forskning och RCC-uppdrag till vardags. Den mycket hedrande frågan från valberedningen om redaktörskap för Svensk Kirurgi kunde jag inte tacka nej till, då entusiasmen från min företrädare Lars Johansen var mycket smittande. Jag hoppas kunna förvalta den fina tidning som mina föregångare byggt upp genom åren.

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Peritoneal carcinos – bukhinnecancer

Bukhinnecancer (peritoneal carcinomatosis) har de senaste 20 åren behandlats framgångsrikt med omfattande excision av tumörangripna organ (cytoreductiv surgery-CRS) kombinerat med sköljning direkt i bukhålan med varm cytostatika (hypertherm intraperitoneal chemoterapy: HIPEC). Gabriella Jansson Palmer och Helgi Birgirsson beskriver i denna artikel riktlinjer för denna behandling och ett nationellt nätverksarbete för denna patientgrupp. 

Mer info

  • Skribent Gabriella Jansson Palmer, Helgi Birgirsson

Forskningens år – se möjligheterna

Nytt år och nya möjligheter, visst är det skönt att lämna en del saker bakom sig och känna att man kan börja om, eller gå vidare. Det finns ett naturligt avstamp vid nyår. Man kan placera en del gamla dåliga samveten i ett fack för arkivering och inse att man inte är fullkomlig. Nyårslöften brukar alltid vara orealistiska. Det finns bara ett som jag lyckats hålla i flera decennier, och det är att bädda sängen varje morgon. Kan kanske kännas tvångsmässigt, men jag tänker varje morgon, vad fint det blir och vad trevligt det ser ut när jag ska gå och lägga mig. 

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Komplikationer och vårdskador inom kirurgi

Under 2013 genomfördes markörbaserad journalgranskning av 19 200 slutenvårdtillfällen i akutsjukvården i landet. Av dessa var 3 301 kirurgiska. En sammanställning av dessa har resulterat i en rapport, vars viktigaste fynd här sammanfattas av Jon Ahlberg och Rune Sjödahl. Skador återfanns vid 15,4 procent av de granskade vårdtillfällena, och bland dessa var antalet skador per patient i genomsnitt 1,3 och över 60 procent bedömdes som undvikbara. Patientsäkerhetsarbetet inom svensk kirurgi behöver intensifieras. 

Mer info

  • Skribent Jon Ahlberg, Rune Sjödahl

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn handläggs idag av multidiciplinära gastroteam där kirurgins roll minskat i takt med att mer framgångsrik medicinsk behandling har utvecklats. Pernilla Stenström ger här en översikt över inflammatorisk tarmsjukdom hos barn. 

Mer info

  • Skribent Pernilla Stenström

Cytostatikapåverkan på leverparenkym vid resektion av kolorektala levermetastaser

I november 2014 försvarade Jozef Urdzik sin avhandling Colorectal cancer liver metastases; Effects of chemotherapy on liver parenchyma and resections vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Handledare var Agneta Norén och opponent professor James O Garden från University of Edinburgh. Avhandlingen belyser olika aspekter av cytostatikapåverkan på leverparenkym och resultat vid leverkirurgi av kolorektala metastaser. 

Mer info

  • Skribent Jozef Urdzik

Mag-tarmkanalens cancersjukdomar

Den snabba utvecklingen inom behandling av gastrointestinal cancer och tilltagande subspecialisering gör att fältet kan vara svårt att greppa för våra ST-läkare. Det är då glädjande att högkvalitativa sammanfattningar ges ut. Birger Pålsson har läst en välskriven och uppdaterad lärobok som han anser är värd stor spridning i vår kår. 

Mer info

  • Skribent Birger Pålsson
Prenumerera på denna RSS-feed