ST-läkarnas vetenskapliga arbete – till nytta eller besvär?

På uppdrag av Svensk Kirurgisk Förening kommer nu ett referat från utbildningskommitténs session under Kirurgveckan om ST-läkarnas vetenskapliga arbete. Åhörarna i den stora kongresshallen skulle få svar på frågan – är det vetenskapliga arbetet till nytta eller bara till besvär?

Mer info

  • Skribent Poya Ghorbani

Redaktör i Japan

Jag har fått möjligheten att besöka ett sjukhus i Tokyo några veckor. det är ett fantastiskt möte med en annan kultur och andra rutiner. Jag förbluffas av den fantastiska gästfrihet som möter mig trots att det är uppenbart att dessa kirurger befinner sig ljusår framför en enkel svensk kirurg. Till min förvåning visar sig Stieg Larsson ha gjort ett visst intryck här i Japan. Även vårt sjukvårdssystem och vår forskning känner många till. Såhär i Nobel-tider får det svenska varumärket utan tvekan en rejäl skjuts. 

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Watch and wait och organsparande behandling vid ändtarmscancer

Den kirurgiska utvecklingen har för länge sedan lämnat ”Grosse Chirurgen – Grosse Schnitte”-tänkandet då mer och mer evidens till förmån för minimalinvasiva strategier växt fram. Organsparande strategier gör idag sitt inträde på flera områden i modern kirurgisk cancerbehandling och i vissa fall ställs nu frågan: Ska vi operera över huvud taget efter god respons på neoadjuvant behandling? Nedan redogör författarna för evidens och tankar om införande av ”vänta och se”-strategi vid ändtarmscancer i vårt land. 

Mer info

  • Skribent Eva Angenete, Karl Kodeda, Anna Martling

Unik medicinhistoria

SVESEK (Sveriges Seniora Kirurger) är numera en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening och organiserar de pensionerade kirurger som vill behålla sina kontakter med ämnet och sina tidigare kollegor. SVESEK genomför varje kirurgvecka ett vetenskapligt program bestående av en föreläsning över ett allmänkulturellt ämne med kirurgisk anknytning samt ett symposium på temat ”i går, dag och i morgon”. 

Mer info

  • Skribent Lars-Ove Farnebo, Göran Ekelund

Prisbelönt leverforskning

Med stor glädje mottog jag beskedet att jag utsetts till Bengt Ihre-stipendiat 2015, och jag vill tacka Svensk Kirurgisk Förening och Bengt Ihre-stiftelsen för äran. Sedan 2006 arbetar jag vid Skånes Universitetssjukhus i Lund där jag är överläkare vid sektionen för lever-, pankreas- och gallvägs- kirurgi och docent i kirurgi vid Lunds universitet. Min forskning som uppmärksammats via stipendiet rör kirurgisk behandling av kolorektala levermetastaser och inverkan av preoperativ cellgiftsbehandling på leverns regeneration och funktion. 

Mer info

  • Skribent Christian Sturesson

Vad ska en kirurg göra på sin arbetstid?

Information om att kirurgiska kliniken för närvarande har 38 000 osignerade journalanteckningar och labo-ratoriesvar, inkluderande en tjugo-i-topplista över de värsta syndabockarna, damp härom veckan ner i allas våra mailkorgar. Detta fick liksom bägaren att rinna över och en våldsam diskussion om vad vi kirurger verkligen ska syssla med på vår arbetstid initierades. Fortlöpande har den administrativa bördan under lång tid växt både för oss kirurger och för våra sköterskor. Det finns liksom inget stopp i denna spiral. 

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Klinisk forskning – kausalitet

Vad orsakar vad? I denna kolumn belyses denna grundläggande fråga. Med belysande exempel reder vi ut begreppen och får till och med se exempel på hur kommande händelser kan orsaka händelser i nutid. 

Mer info

  • Skribent Johan Sundström

SFÖAK:s symposium om hiatuskirurgi

Under Kirurgveckan anordnade SFÖAK ett välbesökt symposium om hiatuskirurgi. Vi fick matnyttiga genomgångar av Sveriges expertis i ämnet och en mycket meriterad och vältalig internationell gäst i form av Giovanni Zaninotto. Det rör sig om ibland riktigt svår kirurgi och svåra avväganden och det blev en bra diskussion. Fredrik Klevebro från Karolinska ger oss ett här ett referat. 

Mer info

  • Skribent Fredrik Klevebo

Komplex bukväggsbråckskirurgi – no place for lone wolves

Svensk förening för innovativ kirurgi (SIKT) anordnade två symposier om bukväggsbråckkirurgi under Kirurgveckan 2015 i Örebro. Såväl nationella som internationella föreläsare ritade en mycket utförlig bild av de aktuella behandlingsmodaliteterna även om livliga diskussioner avslöjade att man ofta ännu inte kunnat enas om en gyllene standard i de delvis mycket komplexa och facettrika sjukdomsbilderna. 

Mer info

  • Skribent Hans Lederhuber, Franziska Stiede

Bokrecension - Allt om ST

”ST-boken” är ett matnyttigt kompendium om allt som har att göra med läkares specialisttjänstgöring – närmast obligatorisk läsning för ST-läkare, hand- ledare och klinikchefer. 

Mer info

  • Skribent Lisa Kekonius
Prenumerera på denna RSS-feed