Prisbelönt ST-arbete: Råd vid övre GI-blödning

Kommittén för klinisk forskning har under 2015 belönat de två bästa vetenskapliga ST-arbetena med 5000 kr. I detta nummer presenteras det första som avhandlar en vanlig patientgrupp med övre GI-blödning. Fokus ligger på en jämförelse mellan endovaskulär och kirurgisk behandling av endoskopirefraktära övre GI-blödningar och resultaten efter respektive åtgärd i Malmö. Även om genomgången är retrospektiv, var grupperna som gick till endovaskulär terapi och öppen kirurgi jämförbara vid baseline och det gör resultaten extra intressanta.

Mer info

  • Skribent Bianca Ottochian

Rehabilitering under bröstcancerprocessen

Tisdagens välbesökta symposium på bröstkirurgföreningens program genomsyrades av budskapet att integrera cancerrehabiliteringen (gäller inte bara för bröstcancer utan för alla cancersjukdomar) ”redan före” istället för efter diagnos och behandling. Cancerrehabilitering är en del av cancervården och en förutsättning för att uppnå en fullvärdig vård. Moderator för symposiet var Susann Plate, bröstkirurg från Arvika. Förläsare var onkolog Helena Granstam Björneklett, Västerås och psykolog Patrik Göransson, Halmstad, som båda höll entusiasmerande föredrag.

Mer info

  • Skribent Christina Hedin

Julhälsning från redaktionen

Vi närmar oss jul. Såhär i årets sista nummer vill jag passa på att tacka alla skribenter för de fina bidrag som gör tidningen till vad den är. Jag vill också tacka redaktionskommittén som gör en stor insats. Under elva år har birger Pålsson rekryterat skribenter och skrivit flitigt i Svensk kirurgi. Han har nu tyvärr på grund av nya arbetsuppgifter valt att lämna redaktionskommittén. Under året har även Anders Wanhainen och Jon Tsai efter drygt fem respektive sex års arbete i redaktionen gått vidare på grund av nya arbetsuppgifter. Vi hoppas på bidrag även i framtiden och tackar för en fin insats!

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Snabbt växande nätverk för akutkirurgi

Ett intensivt arbete för att etablera en plattform för akutkirurgiska frågor pågår för närvarande. I tider med nivåstrukturering av resektionskirurgi och långt gången subspecialisering är det glädjande att ett dynamiskt arbete med den breda akutkirurgins speciella organisatoriska, strukturella, vetenskapliga och pedagogiska frågor hamnar i ljuset. Nedan beskrivs det snabbt växande akutkirurgiska nätverk som nu successivt byggs upp i landet.

Mer info

  • Skribent Folke Hammarqvist, Sakarias Wangefjord, Jonas Leo

Minimal invasiv endokrinkirurgi – små hål och korta vårdtider

Minimalinvasiv kirurgi (MIS) innebär oftast mindre trauma, kortare vårdtider och bättre kosmetik. Vem och vad som driver utvecklingen framåt är inte alltid självklart och både kirurger, patienter, vårdgivare och medicintekniska företag är viktiga parter. Även inom endokrinkirurgin har MIS funnit en roll, vilket belystes i ett, för SIKT och SFEK, gemensamt symposium under Kirurgveckan i Örebro.

Mer info

  • Skribent Erik Nordenström

Ett tack till alla medlemmar

Varje uppdrag har en början och ett slut och vad man fyller tiden med här emellan är det som är av betydelse. När jag tackade ja till uppdraget som ordförande i föreningen, hade jag en rätt klar bild av vad detta skulle innebära efter ganska många års delförenings- och tidigare styrelsearbete. Jag fick en fin rapport av avgående ordförande Peter Naredi som avslutade konversationen med att säga med en viss känsla av lättnad i tonen .....” och bara så att du vet det, så ska du också skriva 24 ledare i Svensk Kirurgi”. Här sitter jag nu i min fåtölj och snider på min 24:e ”ledare”. Det är med en viss känsla av vemod, det ska erkännas, men också med en viss känsla av lättnad. Då tänker jag mest på den reduktion av antalet timmar i sängen som jag har utsatt min kropp för.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Var ska vi sätta ribban för kvalitén på det vetenskapliga programmet under Kirurgveckan?

Kirurgveckan är ett unikt tillfälle för kirurger från hela landet att träffas och utbyta idéer. Det är ett av mycket få tillfällen att presentera den egna verksamheten, lokala kvalitetsarbeten och vetenskapliga projekt. Utan möjligheten att sprida sina erfarenheter till andra kollegor skulle troligen glöden i engagemanget för kirurgisk forskning falna. Kollegorna Shkar Ahmed och Shadan Mohammed-Ali har granskat 2011 års abstrakts till kirurgveckan för att se vilka som lett fram till publikation i internationell tidskrift och resultatet redovisas och diskuteras i detta bidrag från Kommittén för Klinisk Forskning.

Mer info

  • Skribent Gabriel Sandblom

Nu är KUB-kursen i akutkirurgi en verklighet

I och med den nya ST-utbildningen med gemensamt basår för kirurger, urologer, kärl- och plastikkirurger ökar efterfrågan på KUB-kurser som belyser de gemensamma kunskapsområdena som ska inhämtas under detta år. En ny nationell fakultet med representation från dessa olika specialiteter svarar nu upp mot detta behov med en uppskattad KUB-kurs i akutkirurgi. Man planerar för fyra kurstillfällen per år och de första utbildningstillfällena har fått höga betyg av deltagarna.

Mer info

  • Skribent Folke Hammarqvist

Klinisk forskning – design av kliniska studier

I årets sista forskningskolumn byter vi fokus från statistisk analys av data till en värdering av på vilket sätt data samlats in. Innan olika studiedesigner beskrivs mer ingående diskuterar vi i detta nummer innebörden av nyckelbegrepp såsom interventionsstudier, observationsstudier, prospektiva och retrospektiva studier. Som vanligt är det viktigt att tänka på att dessa begrepp kan missbrukas och prospektivt insamlade data är inte alltid bäst, vilket man lätt kan tro.

Mer info

  • Skribent Johan Sundström

Skörhet – ett syndrom med kirurgisk relevans

Vi hade bjudit in kolorektalkirurg Omar Faiz från London, geriatriker Nina Ommundsen från Oslo och anestesiolog Marja Lindqvist från Stockholm till vårt program i Örebro för att de skulle dela med sig av sina erfarenheter och insikter kring detta svåra men angelägna ämne. Nedan följer en sammanställning över deras viktigaste synpunkter kring begreppet skörhet och kolorektal kirurgi hos äldre.

Mer info

  • Skribent Pär Myrelid, Louise Olsson
Prenumerera på denna RSS-feed