Torsby Hernia Meeting 2015

Hur ska vi på bästa sätt dela med oss av praktiskt kirurgiskt kunnande? De under utbildning är relativt fler än de erfarna kollegorna och i Torsby har man sjösatt en interaktiv, operationsfokuserad workshop. Kanske en modell för andra att ta efter?

Mer info

  • Skribent Lars Thornström

Stora Forskarpriset 2004 – Jesper Lagergren

Kommittén för klinisk forskning delar varje år ut Stora Forskarpriset. För att följa upp hur detta pris inverkat på pristagarna har de ombetts att beskriva vilken betydelse priset haft för deras karriär. Först ut är den första pristagaren från 2004, Jesper Lagergren.

Mer info

  • Skribent Jesper Lagergren

När vi pratar förbi varandra

– Hit kan ni inte komma med patienten! Det vet ju alla att dessa patienter ska gå en annan väg!
– Men, vi fick ju höra att det var här ingreppet skulle ske!
– Det är ju inget ingrepp, det är ju bara en kateter!
– Men vart ska vi då?
– Det är inte vårt problem! Inte hit!

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Back-up-mentor för AT-läkare på akuten

Efter en lång yrkesbana riskerar stora mängder kunskap att förloras om de inte på ett konstruktivt sätt överförs till nästa generation. En före detta redaktör för Svensk Kirurgi (1973–1974) beskriver här sitt arbete som mentor på akutmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Mer info

  • Skribent Larsolof Hafström

Olika men ändå så lika

Ibland tror man kanske att de frågor man själv funderar över och efter bästa förmåga försöker att arbeta med, inte engagerar så många andra. Ibland stämmer det säkert men ofta är det precis tvärtom att det som känns angeläget också är viktiga frågor för andra grupper. Den 17–18 mars var Svensk Kirurgisk Förening (SKF) värd för vårens möte i Svenskt Kirurgiskt Råd. Rådet består av representanter för styrelserna för de olika opererande sektionerna inom Svenska Läkaresällskapet (SLS). På mötet som avhölls i SLSs lokaler i Stockholm diskuterades olika gemensamma problem och frågor. Tyngdpunkterna denna gång låg inom nivåstrukturering, kvalitetssäkring av fortbildning och simulering. Föga förvånande är detta frågor som engagerar inte bara oss kirurger utan även i högsta grad även våra kollegor inom de övriga opererande specialiteterna. Från SKFs sida höll de nya styrelsemedlemmarna Sara Regnér och Magnus Kjellman med den äran i programmet och från styrelsen i övrigt deltog undertecknad och Peter Elbe en av dagarna vardera.

Mer info

  • Skribent Claes Jönsson

Kohortstudier

I vår kolumn om klinisk forskning har turen kommit till kohortstudien. Denna studieform har vissa unika fördelar men även vissa specifika svagheter som måste beaktas både vid studiedesign och vid tolkning av resultat.

Mer info

  • Skribent Johan Sundström

Glutamin en uppdatering: vad gäller för postoperativa och kritiskt sjuka patienter?

Vår artikelserie om klinisk nutrition fortsätter. Denna gång med en översikt av det vetenskapliga stödet för glutamintillförsel till kritiskt sjuka patienter. Nutritionsbehandlingens komplexitet illustreras av motsägande resultat beroende på studiedesign. För att kunna tolka dessa resultat måste man förstå bakgrund och svagheter med olika studieupplägg. Först då kan vi uppnå en balanserad tilllämpning av evidens i vården av våra patienter.

Mer info

  • Skribent Folke Hammarström, Olle Ljungqvist

Kirurgveckan Malmö Lund – en matnyttig vecka

Mötesgeneral Erik Nordenström hälsar oss i detta nummer varmt välkomna till Kirurgveckan i Malmö. Vi får en översikt av arbetet bakom arrangemanget och vad som planeras. In nästa nummer av Svensk Kirurgi kommer programöversikt och presentation av den lokala arrangörskliniken.

Mer info

  • Skribent Erik Nordenström

Nu var det 1915

Mycket har förändrats i vårt land de senaste hundra åren. Ibland är det lätt att sätta sig in i problem eller förhållanden från början av förra seklet då människan knappast förändrats sedan dess. Vissa beskrivningar gör det dock omöjligt. Man hisnar inför tanken på ett lasarett med en läkare, en administratör och en personalstab där det totala antalet anställda (inklusive bagerska och predikant) numerärt uppgår till hälften av dagens läkarbemanning (exklusive hyrläkare). Professor emeritus Johannes Järhult har läst en årsberättelse från Eksjö Lasarett.

Mer info

  • Skribent Johannes Järhult
Prenumerera på denna RSS-feed