Övre GI (54)

Intestinal adaptation in response to Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery

Sjuklig övervikt har stor inverkan på hälsa, livslängd och livskvalité i vårt land. Icke-kirurgiska metoder för viktnedgång har i de allra flesta fall otillräcklig eller kortvarig effekt för dessa patienter. Gastric bypass har väldokumenterad effekt på flera komorbiditeter vid övervikt. Mekanismerna för dessa effekter är dock ofullständigt kartlagda. I detta autoreferat beskriver Erik Elias förändringar i tunntarmen efter gastric bypass som kan öka vår förståelsen av den postoperativa fysiologin.

SÖK har startat!

Fredagen den 20 november 2015 samlades 25 kurs- deltagare från hela Sverige i Linköping för starten av SÖK, den nationella kursen för specialister i övre abdominalkirurgi. Studierektor Magnus Sundbom, Uppsala, sammanfattar bakgrunden till kursen och dess motto: ”Den som vet mest vinner”.

Prisbelönt ST-arbete: Råd vid övre GI-blödning

Kommittén för klinisk forskning har under 2015 belönat de två bästa vetenskapliga ST-arbetena med 5000 kr. I detta nummer presenteras det första som avhandlar en vanlig patientgrupp med övre GI-blödning. Fokus ligger på en jämförelse mellan endovaskulär och kirurgisk behandling av endoskopirefraktära övre GI-blödningar och resultaten efter respektive åtgärd i Malmö. Även om genomgången är retrospektiv, var grupperna som gick till endovaskulär terapi och öppen kirurgi jämförbara vid baseline och det gör resultaten extra intressanta.

Rapport från den treåriga subspecialist- utbildningen inom övre abdominalkirurgi i Uppsala-Örebroregionen

Hösten 2012 startades en utbildning för blivande subspecia­ lister inom övre abdominalkirurgi i Uppsala­Örebroregionen. Denna Uppsalabaserade utbildning är treårig och sker i form av femton heldagsträffar. Vid varje utbildningstillfälle kombi­ neras föreläsningar av seniora kirurger från hela landet, före­ läsningar av kollegor från lämpliga grannspecialiteter, med praktiska moment och kursdeltagarnas egna fall. Studie­ rektor Magnus Sundbom redogör här för sina erfarenheter. 

SFÖAK:s symposium om hiatuskirurgi

Under Kirurgveckan anordnade SFÖAK ett välbesökt symposium om hiatuskirurgi. Vi fick matnyttiga genomgångar av Sveriges expertis i ämnet och en mycket meriterad och vältalig internationell gäst i form av Giovanni Zaninotto. Det rör sig om ibland riktigt svår kirurgi och svåra avväganden och det blev en bra diskussion. Fredrik Klevebro från Karolinska ger oss ett här ett referat.