Kalendarium

Bakjoursskola/kurs i Övre Abdominell Kirurgi

29 november 2018 08:00 - 30 november 2018 14:00

(Spara till cal)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Bakjoursskola/kurs i Övre Abdominell Kirurgi

Målgrupp:

Specialister i kirurgi som nyss börjat vara bakjour eller står i begrepp att börja som sådan. Seniora kirurger med erfarenhet av bakjoursarbete, men som önskar uppdatera sina kunskaper är också varmt välkomna.

Innehåll:

Vårt kursupplägg är att, tillsammans i större och mindre grupper, diskutera akut handläggning, diagnostik, endoskopiska respektive operativa åtgärder av olika patientfall inom området övre abdominell kirurgi. Vi kommer även resonera kring handläggning av vanliga per- och postoperativa komplikationer. Varje kursdeltagare skall bistå med ett i förväg inskickat patientfall. Dessa fall kommer sedan att vara basen för kursen och diskussionerna angående akut, per- och postoperativt agerande.

Programansvariga:

Cecilia Engström, Johanna Wennerblom, Magnus Ritzell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SS i Göteborg, Bobby Tingstedt, Universitetssjukhuset i Lund

Anmälningsavgift:

4500 kronor; inkluderar fika fm/em, lunch samt gemensam middag på torsdag kväll.

Antal kursplatser:

25

Sista anmälningsdag:

Måndagen den 15 oktober 2018

Anmälan: www.svenskkirurgi.se Bakjoursutbildning

Kontaktperson:
Cecilia Engström
cecilia.engstrom@surgery.gu.se
telefon 031-342 83 49