Nyheter

Kurs i funktionellt ledarskap för bakjourer i kirurgi

24 januari 2019 08:00 - 25 januari 2019 16:00

(Spara till cal)

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Kurs i funktionellt ledarskap för bakjourer i kirurgi

Svensk Kirurgisk Förening och Psykologpartners bjuder in till kurs i funktionellt ledarskap för bakjourer i kirurgi. Kursen är ett delmoment i Bakjoursskolan och vänder sig till blivande såväl som verksamma bakjourer.

Målet med kursen är att ge den enskilde kirurgen kunskaper, verktyg och insikter om bakjours- rollens beteendevetenskapliga funktioner.

Tid och plats:

Kursen sker i internatform 2 + 2 + 2 dagar:

14–15 november 2018, Stockholm
10–11 december 2018, Stockholm
24–25 januari 2019, Stockholm

Första kurstillfället innehåller moment kring ledarskap, inlärningsteori och den egna rollen. Andra tillfället belyser självkännedom, krishantering och kommunikationsfärdigheter.
De avslutande två dagarna används för återkoppling och redovisning av hemuppgifter.

Kursansvarig.

För Svensk Kirurgisk Förening: Peter Elbe

Deltagare:

Antalet deltagare är max 18. En grupp seniora kirurger med lång bakjourserfarenhet deltar i kursen som mentorer.

Anmälan:

Anmälan för deltagande i kursen sker via Svensk Kirurgisk Förenings hemsida:
www.svenskkirurgi.se under fliken ”Utbildning/bakjoursutbildning”.

Kontakt:

Sekr Barbara Dürr, barbara.durr@svenskkirurgi.se, telefon 08-440 02 30

Kostnad:

Kursavgift 20.000 kr + moms. Kost- och logikostnad tillkommer.
Kostnaderna kan eventuellt förändras något beroende på bl.a. deltagarantalet. 

Nu går det att anmäla sig till Kirurgveckan!
2018-03-01
Anmälningen är öppen för årets kirurgvecka. kirurgveckan.se (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer


Rökning, alkohol och ökad risk för operationskomplikationer
2018-01-16
Det finns många faktorer som påverkar en operations utfall och den efterföljande perioden. Faktorerna kan grovt kategoriseras i fyra grupper, ...

Läs mer


Berzelius symposium 98
2017-12-20
The Swedish Global Health Research Conference 2018 18-19 April 2018 at Karolinska Institutet, Aula Medica Anmälan & mer information: http://www.sls.se/globalhealth2018

Läs mer


Internationellt stipendium
2017-12-19
Nu finns det möjlighet att söka internationellt stipendium via American College of Surgeons. 2018 ACS NSQIP International Scholarship Opportunity (pdf, ...

Läs mer


#utantystnadsplikt
2017-12-19
Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening har med bestörtning tagit del av de vittnesmål som kvinnliga kollegor lyft i uppropet #utantystnadsplikt. ...

Läs mer


Västra götalandsregionen, ST-block
2017-12-19
Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 1 2018 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery