Kalendarium

Kommande evenemang

07
nov
2018

07 november 2018 08:00 - 09 november 2018 16:00

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Göteborg

Kursledare: Mattias Block E-post: mattias.block@vgregion.se Ort : Göteborg Deltagare: 20st Pris per deltagare: 6000 SEK Kurs ackrediterad av Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi Adress: Kirurg...12
nov
2018

12 november 2018 08:00 - 14 november 2018 14:00

Universitetssjukhuset i Örebro

Alla former av endoskopisk behandling vid övre gastrointestinal blödning. Praktiska endoskopiövningar på gris och modell.

Kursen har plats för 18 deltagare och riktar sig till läkar...14
nov
2018

14 november 2018 08:00 - 15 november 2018 16:00

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Svensk Kirurgisk Förening och Psykologpartners bjuder in till kurs i funktionellt ledarskap för bakjourer i kirurgi. Kursen är ett delmoment i Bakjoursskolan och vänder sig till blivande såväl ...21
nov
2018

21 november 2018 08:00 - 23 november 2018 16:00

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Innehåll: Damage control strategi vid trauma och akut kärlkirurgi. Kärlskador i buk, bäcken, hals och extremiteter. Akut tarm och extremitetsischemi. Akuta tillstånd i aorta. Praktiska övningar ...29
nov
2018

29 november 2018 08:00 - 30 november 2018 14:00

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Målgrupp: Specialister i kirurgi som nyss börjat vara bakjour eller står i begrepp att börja som sådan. Seniora kirurger med erfarenhet av bakjoursarbete, men som önskar uppdatera sina kunskaper är o...10
dec
2018

10 december 2018 08:00 - 11 december 2018 16:00

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Svensk Kirurgisk Förening och Psykologpartners bjuder in till kurs i funktionellt ledarskap för bakjourer i kirurgi. Kursen är ett delmoment i Bakjoursskolan och vänder sig till blivande såväl ...24
jan
2019

24 januari 2019 08:00 - 25 januari 2019 16:00

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Svensk Kirurgisk Förening och Psykologpartners bjuder in till kurs i funktionellt ledarskap för bakjourer i kirurgi. Kursen är ett delmoment i Bakjoursskolan och vänder sig till blivande såväl ...